oppman.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start
Email Drukuj

50 lat szkoły

Dnia 14 października 2011 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Warszawie, ul. Or-Ota 5  obchodzono 50 – lecie istnienia placówki.

 

Zaproszono wielu gości. Na uroczystość przybyli: Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz  pan Michał Jakubowski, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty pani Krystyna Mucha, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania pan Artur Nawrot,  proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki ks. Tadeusz Bożełko, radny Dzielnicy Żoliborz pan Roman Krakowski, dyrektor szkoły w Tymiankach - Buciach pani Małgorzata Sikorska, dyrektor Gimnazjum nr 55 pani Agnieszka Jajkiewicz-Sołtys, przyjaciele naszej szkoły: pani Jadwiga Godlewska,  pan Zbigniew Rogowski, nauczycielka Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288, absolwent naszej szkoły ks. Robert Mikos, przedstawiciel Rady Rodziców pan Paweł Luboński, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły w tym pierwsza dyrektor pani Ludwika Jarosińska. Obecne były również delegacje poszczególnych  klas.

Obchody 50 – lecia szkoły rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele św. St. Kostki. Mszę celebrował proboszcz  parafii ks. Tadeusz Bożełko oraz absolwent naszej szkoły ks. Robert Mikos.

W budynku szkoły gości  witali uczniowie, wręczając im foldery i własnoręcznie wykonane prezenty.

Pani dyrektor Elżbieta Rządkowska serdecznie powitała przybyłych gości. Podkreśliła, że jest dumna, iż kieruje szkołą z tradycjami. Zaakcentowała sukcesy szkoły  na polu dydaktyczno- wychowawczym . Podkreśliła kompetencje, fachowość i merytoryczność nauczycieli. Szkoła to ludzie, którzy wspierają się, współdziałają ,tworzą zgrany zespół i dobrą atmosferę. W latach w których rządy sprawowała pani dyrektor szkoła otrzymała tytuły: „Lidera integracji”, „Promotora ekologii” – „Zielony certyfikat”,  tytuł „Szkoły Promującej Zdrowie” oraz inne znaczące nagrody i wyróżnienia w tych obszarach i nie tylko. W naszej szkole miała miejsce wizyta  studyjna w ramach programu: „Szkoła Promująca Zdrowie” dla przedstawicieli z Europy Wschodniej i Azj. Szkoła brała również udział w międzynarodowym programie Comenius. Pozwoliło to naszym uczniom poznać kulturę i tradycje rówieśników z innych krajów.

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz p. Michał Jakubowski w swoim przemówieniu podkreślił, że jest przyjacielem szkoły, cieszy się, że jest  to szkoła przyjazna, otwarta, w której ciągle „coś się dzieje” i że przedstawiciele władz samorządowych są dumni z jej istnienia. Zaakcentował zasługi pani dyrektor Elżbiety Rządkowskiej w „walce” o zdobycie funduszy na  remont szkoły. Pan Paweł Luboński – przedstawiciel Rady Rodziców zwrócił uwagę na „tu i teraz” szkoły. Podzielił się swoimi wrażeniami ze współpracy, podkreślił, że placówka jest otwarta, życzliwa dzieciom i rodzicom.

Pani Krystyna Mucha swoje wystąpienie rozpoczęła od odczytania listu Mazowieckiego Kuratora Oświaty pana Karola Semika rozpoczynającego się słowami Artura Oppmana: „To, co przeżyło jedno pokolenie, Drugie przerabia w sercu i pamięci…”. Następnie wręczyła pani dyrektor Elżbiecie Rządkowskiej wydanie albumowe książki związanej z ekologią. Wręczanie nagród rozpoczęto od rozdania nagród Dyrektora Szkoły, nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla pani Beaty Domińczak wręczyła pani Krystyna Mucha.

Święto Szkoły było wspaniałą okazją dla uroczystego wręczenia  nagrody uczniom, którzy cały rok angażowali się w działania proekologiczne. Certyfikat oraz statuetkę „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej” wręczyły społeczności szkolnej obie Panie Dyrektor razem z Panem Burmistrzem. Wyróżnienie to zostało przyznane szkole za osiągnięte rezultaty wdrażanych działań ekologicznych, ich monitorowanie, oraz ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Tytuł ten, przyznawany przez kapitułę przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, placówka otrzymała 22 września 2011r. podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju w Krakowie.

Przedstawicielki grona pedagogicznego złożyły życzenia i wręczyły pani Dyrektor Elżbiecie Rządkowskiej bukiet kwiatów z okazji dwudziestoletniej pracy na stanowisku dyrektora tej szkoły.

Społeczność szkolna usłyszała słowa podziękowania i uznania z ust pani Dyrektor  Szkoły z Tymianek - Bucich. Pani Małgorzata Sikorska wyraziła wdzięczność za otrzymywaną pomoc w postaci wyposażenia szkoły, wyprawek szkolnych dla uczniów, przyborów, gier dydaktycznych. Złożyła na ręce pani Dyrektor Szkoły album  zatytułowany „Ciechanowiec”. Losy obu szkół są związane od ponad dziesięciu lat.

Kolejnym etapem uroczystości była prezentacja części artystycznej zatytułowana „Już pół wieku na Or-Ota”. Uczniowie klas 4, 5 i 6 za pomocą multimediów, piosenek, wierszy przedstawili pięćdziesięcioletnią historię szkoły.

Odbyło się zwiedzanie szkoły. Goście mogli się wpisać do kroniki szkolnej. Cała uroczystość przebiegła w atmosferze radości, wspomnień i życzliwości.

 

 


100-lecie
odzyskania niepodległości
***KLIKNIJ TUTAJ***


MEN
List do Rodziców
***KLIKNIJ TUTAJ***


Reforma oświaty
Dzielnica Żoliborz
***KLIKNIJ TUTAJ***


JADŁOSPIS
CZERWIEC
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wykaz podręczników
2018/2019


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***Twórcza szkoła
w Europie

***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATU
***KLIKNIJ TUTAJ***


Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy

***KLIKNIJ TUTAJ***SP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***

ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***