oppman.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start

Twórcza szkoła w Europie

Projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnejtwórcza szkoła w Europie” jest realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Czas trwania projektu 24 miesiące (31.12.2014 - 30.12.2016).

Projekt „Twórcza Szkoła w Europie” dotyczy udziału grupy pracowników Szkoły Podstawowej nr 68 w Warszawie w serii szkoleń językowych i metodycznych  organizowanych na terenie Wielkiej Brytanii przez Shadows Professional Development for Europe i Richard Language School. Jest on wyrazem dążenia kadry pedagogicznej  szkoły do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, poszukiwania skutecznych i atrakcyjnych dla uczniów sposobów kształtowania ich umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań, rozwijania uzdolnień twórczych i przygotowania do dalszej edukacji. Udział w szkoleniach językowych, metodycznych, możliwość obserwowania pracy nowoczesnych szkół angielskich będzie bardzo dobrym sposobem podniesienia kwalifikacji nauczycieli  w zakresie „żywego” języka angielskiego, poznawania nowych kręgów kulturowych, poznawania innowacyjnych metod pracy z uczniami oraz korzystania z nowoczesnych pomocy (komputery, tablice interaktywne, Internet, itp.). Bardzo ważna jest również możliwość nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów.

W programie przewidziano udział  nauczycieli w 13 szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe:

• nauczyciele przedmiotów: 1 szkolenie przygotowujące nauczycieli, którzy nie są nauczycielami języka angielskiego do wprowadzania elementów języka angielskiego do nauczanych przedmiotów.

• nauczyciele przedmiotów, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: 5 szkoleń typu bi-component składających się w połowie z treningu językowego i w połowie z obserwacji zajęć w angielskiej szkole podstawowej lub obserwacji innych obszarów funkcjonowania szkoły angielskiej.

• nauczyciele języka angielskiego: 3 szkolenia w zakresie nowoczesnych metod nauczania języków obcych

• 3 szkolenia językowe  umożliwiające przygotowanie nauczycieli do udziału w projektach międzynarodowych realizowanych w szkole  lub do lepszego korzystania z kursów zawodowych.


Realizacja projektu "Twórcza szkoła w Europie"

Kolejne  szkolenia odbywają się zgodnie z planem. Informacje o projekcie i o rodzajach szkoleń zawiera prezentacja - Twórcza szkoła w Europie.


Barbara Andruszkiewicz - szkolenie typu CLIL - Bournemouth, VIII 2015r.

***PREZENTACJA***


Agata Gołaj - szkolenie Bi-Component dla nauczycieli - Bournemouth, IX 2015r.

***PREZENTACJA***


Aleksandra Kasprzycka - Szkolenie metodyczne nauczania języka angielskiego - Bournemouth, czerwiec 2015

***PREZENTACJA***


Dorota Kowal - Szkolenie Bi-Component dla nauczycieli - Brighton, lipiec 2015

***PREZENTACJA***


Magdalena Mosakowska-Sobocińska - Szkolenie Bi-Component dla nauczycieli - Margate, listopad 2015

***PREZENTACJA***


Joanna Dąbrowska - Szkolenie Bi-Component dla nauczycieli - Margate, marzec 2016

***PREZENTACJA***


Agnieszka Kotwica - Szkolenie Bi-Component dla nauczycieli - Bournemouth, kwiecień 2016

***PREZENTACJA***


Krystyna Komsta - Szkolenie metodyczne nauczania języka angielskiego - Bournemouth, czerwiec 2016

W dniach 11-25 czerwca 2016 roku uczestniczyłam w szkoleniu metodycznym nauczania języka angielskiego w Richard Language College w Bournemouth. Udział w tym kursie był dla mnie cennym doświadczeniem w zakresie nawiązywania kontaktów z nauczycielami z innych krajów, którzy podobnie jak ja starają się, aby ich uczniowie z coraz większą pasją uczyli się języka angielskiego i odkrywali nowe możliwości, jakie daje im znajomość tego globalnego języka, w twórczym rozwoju bez bariery językowej. Dla mnie kontakt z żywym językiem był możliwością podniesienia moich kompetencji językowych, zarówno w obszarze metodycznym, jak i w  umiejętności posługiwania się językiem w celu komunikacji. Poznałam innowacyjne metody nauczania języka angielskiego, z których w szczególności zainteresowały mnie te, które są oparte na wykorzystaniu tablic interaktywnych oraz zadań aktywizujących ucznia do pracy w grupie. Wykorzystam moje nowe doświadczenia w pracy z uczniami, bo lekcje angielskiego to krok do udanej kariery, a innych nauczycieli z naszej szkoły będę zachęcać do włączania języka angielskiego w nauczanie ich przedmiotów.

Krystyna Komsta


Beata Domińczak - Szkolenie językowe (j.angielski) - Bournemouth, lipiec 2016

W dniach od 11 do 22 lipca 2016 r. uczestniczyłam w kursie nauki języka angielskiego w Bournemouth. Wróciłam bardzo zadowolona. Obecnie kontynuuję doskonalenie posługiwania się j. angielskim i mam nadzieję, że pomoże mi to w realizowaniu ciekawych projektów międzynarodowych. Wybrany przez mnie kurs spełnił moje oczekiwania, a profesjonalizm Richard Language College oceniam bardzo wysoko. Istotnym elementem szkolenia było nawiązanie przez mnie kontaktów z nauczycielkami przedmiotów przyrodniczych z Sardynii, z którymi mam nadzieję podjąć współpracę, aby podnieść jakość pracy mojej szkoły.  Kurs językowy  w ramach zagranicznej mobilności  był doskonałą formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Beata Domińczak


Anna Zubek - Szkolenie metodyczne nauczania języka angielskiego - Bournemouth, 27.06 – 08.07.2016

W czerwcu 2016 roku wzięłam udział w szkoleniu metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. W czasie mojego dwutygodniowego pobytu miałam okazję uczestniczyć w doszkalającym kursie języka angielskiego w szkole językowej Richard Language College w Bournemouth, dzięki któremu miałam szansę również odświeżyć swoją wiedzę w zakresie metodyki nauczania języka obcego. Współpracowałam z nauczycielami języka angielskiego z różnych krajów Europy, na różnych poziomach nauczania. Zajęcia prowadzone w szkole były różnorodne i ciekawe. Zaprezentowano nam metody pracy z uczniami w szkołach brytyjskich oraz wiele pomysłów na urozmaicenie zajęć z języka angielskiego. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń, dzięki którym mieliśmy okazję wcielić się w rolę uczniów. Szczególnie podkreślano rolę innowacji i technologii w szkołach oraz zastosowanie tablic interaktywnych i wszelakich pomocy dydaktycznych. Było to dla mnie ważne i inspirujące doświadczenie.

Anna Zubek


Ewa Butryn - Szkolenie językowe (j.angielski) - Bournemouth, lipiec 2016

***PREZENTACJA***

 


Zima w Mieście 2020
***Kliknij tutaj***

Jadłospis na akcję
***KLIKNIJ TUTAJ***


JADŁOSPIS LUTY
***KLIKNIJ TUTAJ***
LUTY- 10 obiadów
opłata 55 zł
INFORMACJE O OBIADACH
***KLIKNIJ TUTAJ***


Aktualny Plan lekcji
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***Ogólnopolski Program
AI Schools&Academy
***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATUSP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***