oppman.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start

PATRON SZKOŁYa_oppman

Od 6. marca 2000 roku patronem naszej szkoły jest Artur Oppman (Or Ot) 1867-1931 zasłużony warszawiak, dziennikarz, popularny pisarz, który całe swoje życie i działalność publiczną związał z Warszawą.

Studiował w Szkole Handlowej im. Kronenberga oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był redaktorem "Wędrowca" i współredaktorem "Tygodnika Ilustrowanego". W 1920 r. wstąpił do wojska i w latach 1921-25 redagował "Żołnierza Polskiego" i "Podoficera", uczestniczył w wielu akcjach kulturalno-oświatowych na rzecz Wojska Polskiego za co otrzymał tytularny stopień pułkownika WP.

Artur Oppman był inicjatorem wielu imprez o tematyce patriotycznej, z których dochód przeznaczano na pomoc dla niezamożnej młodzieży szkolnej.

Od debiutu poetyckiego w 1883 r. w "Dzienniku dla Wszystkich" współpracował z wieloma pismami warszawskimi jako felietonista.

Miłośnik przeszłości i tradycji warszawskich zyskał Or-Ot popularność utworami poetyckimi poświęconymi Staremu Miastu, jego architekturze i legendom (zbiory: "Ze Starego Miasta", "Moja Warszawa", "Kronika mieszczańska o Malchrze Gąsce" i "Kronika mieszczańska imć panów Barwinków").

"Epopeja napoleońska", "Pieśni o sławie", "Pieśni o księciu Józefie", "Śpiewy historyczne" to publikacje Or-Ota poświęcone tradycji walk o niepodległość.

W dorobku twórczym A. Oppmana jest także kilka tomików wierszy i prozy dla dzieci: "Bal i koncert u sikorki", "Stoliczku nakryj się" oraz cykl opowieści "Legendy warszawskie".

W Polsce niepodległej stał się Or-Ot bardem okolicznościowym ważniejszych zdarzeń, obchodów i rocznic narodowych.

Za działalność społeczną i patriotyczną otrzymał wiele odznaczeń, m. in. Krzyż Oficerski Polonia Restituta, Legię Honorową V Klasy.

W dowód uznania zasług dla Warszawy przyznano A. Oppmanowi Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy.

Na uroczystość przyznania szkole imienia Artura Oppmana Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz ufundował nowy sztandar i współfinansował razem z Radą Rodziców wykonanie popiersia poety, które ustawiono w hollu szkoły.

 


Zima w Mieście 2020
***Kliknij tutaj***

Jadłospis na akcję
***KLIKNIJ TUTAJ***


JADŁOSPIS LUTY
***KLIKNIJ TUTAJ***
LUTY- 10 obiadów
opłata 55 zł
INFORMACJE O OBIADACH
***KLIKNIJ TUTAJ***


Aktualny Plan lekcji
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***Ogólnopolski Program
AI Schools&Academy
***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATUSP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***