oppman.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start / Biblioteka / Nowości książkowe

BUDŻET SZKOLNY

Zapraszamy do składania pomysłów
na projekty w ramach Budżetu Szkolnego.
Termin mija 29.03. 2019 r.

Regulamin        dokument *.docx              dokument *.pdf

Karta projektu
dokument *.docx
dokument *.pdf

Dziękujemy!
Samorząd Uczniowski i Szkoła Demokracji


REGULAMIN BUDŻETU SZKOLNEGO
 

1. Realizacja Budżetu Szkolnego obejmuje następujące etapy:

a)         akcja promocyjna i reklamowa Budżetu Szkolnego (20.03-22.03);

b)         zgłaszanie projektów (25.03-29.03);

c)         weryfikacja zgłoszonych projektów (01.04-02.04);

d)         ogłoszenie listy projektów przyjętych do dalszej procedury (03.04);

e)         promocja projektów organizowana przez pomysłodawców(04.04-08.03);

f)          głosowanie społeczności szkolnej na projekty (09.04-10.04);

g)         ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji(10.04-15.04);

h)         realizacja wybranych projektów(do końca roku szkolnego 2018/2019).

2. Na realizację projektu przeznaczona jest kwota 1000 złotych.

3. Projekt może zostać zgłoszony przez jednego ucznia, grupę uczniów lub całą klasę.

4. Każdy uczeń, grupa uczniów lub klasa może zgłosić dowolną liczbę projektów.

5. Projekt można zgłosić wypełniając odpowiednio Kartę Projektu i przekazując go Przewodniczącego Klasy, którego przekazuje ją Przewodniczącemu Rady Samorządu Uczniowskiego.

6. Wstępnej weryfikacji projektów dokona komisja powołana przez Radę Samorządu Uczniowskiego w skład której wchodzić będą: 3 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 1 lub 2 przedstawiciele Rady Rodziców, 3 przedstawiciele Nauczycieli, a także przedstawiciel Dyrekcji (Pani Dyrektor/Pani Wicedyrektor). W sprawach nierozstrzygniętych odbędzie się głosowanie. Komisja będzie miała prawo do zadawania pytań projektodawcom.

7. Wstępna weryfikacja obejmuje:

a)         ocenę, czy projekt nie narusza obowiązującego prawa;

b)         analizę możliwości realnej realizacji projektu;

c)         analizę ponoszenia kosztów przy eksploatacji efektu realizacji projektu;

d)         weryfikację kosztorysu wskazanego w opisie.

8. Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania będzie podana do wiadomości w ciągu 2 dni od posiedzenia komisji dokonującej wstępnej weryfikacji, Lista zostanie opublikowana na stronie szkoły, stronie Facebook, na tablicy Samorządu Uczniowskiego, a także zostanie odczytana klasom przez Przewodniczących klas.

9. W celu promocji projektów poddanych głosowaniu organizuje się spotkanie promocyjne lub spotkania w klasach, na których projektodawcy przedstawiają swoje projekty, a osoby zainteresowane mogą zadawać pytania.

10. Na czas przeprowadzania Budżetu Szkolnego zostanie powołana tymczasowa Komisja ds. Głosowania w Budżecie Szkolnym.

11. Do zadań Komisji ds. Głosowania w Budżecie Szkolnym należy w szczególności:

• przygotowanie Kart Głosowania

• przeprowadzenie głosowania;

• przeliczenie wszystkich oddanych głosów;

• przekazanie wyników Przewodniczącemu Rady Samorządu Uczniowskiego;

• spisanie raportu z pracy komisji.

12. W skład Komisji ds. Głosowania w Budżecie Szkolnym wchodzi pięciu przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

13. Kolejność projektów na liście do głosowania  jest alfabetyczna.

14. Do głosowania uprawnieni są wszyscy członkowie społeczności szkolnej: uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

15. Dokładny harmonogram głosowania zostanie spisany i przedstawiony najpóźniej 7 marca przez Komisję ds. Głosowania w Budżecie szkolnym.

16. Głosujący może dokonać wyboru tylko jednego projektu.

17. Do realizacji przechodzą wszystkie projekty według liczby uzyskanych głosów, których realizacja jest możliwa z wcześniej przeznaczonego Budżetu.

18. Informacja o wynikach głosowania oraz lista projektów wyłonionych do realizacji zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, na stronie Facebook, na tablicy Samorządu Uczniowskiego i zostanie odczytana klasom przez Przewodniczących klas w ciągu dwóch dni od zakończenia pracy Komisji liczącej głosy. 


Zima w Mieście 2020
***Kliknij tutaj***

Jadłospis na akcję
***KLIKNIJ TUTAJ***


JADŁOSPIS LUTY
***KLIKNIJ TUTAJ***
LUTY- 10 obiadów
opłata 55 zł
INFORMACJE O OBIADACH
***KLIKNIJ TUTAJ***


Aktualny Plan lekcji
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***Ogólnopolski Program
AI Schools&Academy
***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATUSP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***