oppman.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start / Stołówka
Email DrukujINFORMACJE DLA RODZICÓW

Istotne informacje dotyczące obiadów

W roku szkolnym 2018/2019 obiady wydawane będą od 5 września 2018 r.

po uregulowaniu należności przez rodziców/prawnych opiekunów.

Prosimy o przynoszenie potwierdzenia przelewu
do kierownika stołówki lub wychowawcy klasy

Płatności za obiady

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 2317/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. informuje się Rodziców, iż opłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej przelewem na wydzielony rachunek szkoły.

Wyjątek stanowią miesiące: wrzesień i styczeń, gdzie opłaty wnosi się do dnia 5 września i 5 stycznia.

DANE DO PRZELEWU

Adres odbiorcy:    Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 68

Numer konta:        37  1030  1508  0000  0005  5098  6078

Tytułem:  opłata za obiad, imię i nazwisko dziecka, klasa ......, miesiąc za który płacimy.

Prosimy o wpisanie danych dziecka (nazwisko osoby wpłacającej może być inne niż dziecka). Wpisanie wszystkich danych jest niezbędne do zweryfikowania, czy płatność została dokonana.

Cena jednego obiadu wynosi 5,50 zł.

Miesiąc

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Ilość dni żywieniowych

18

23

20

15

Koszt miesięczny

99,00 zł

126,50 zł

110,00 zł

82,50 zł

Cena jednego obiadu wynosi 5,50 zł.

Koszt miesięczny: cena jednego obiadu x ilość dni żywieniowych.

Cena obiadu w roku 2019 może ulec zmianie.

Odwoływanie obiadów

W przypadku nieobecności ucznia korzystającego z obiadów zwrotowi podlega opłata za każdy dzień nieobecności pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia najpóźniej do godziny 9 pierwszego dnia nieobecności, a w okresie przedświątecznym/przedferyjnym na dwa dni wcześniej.

Informację o nieobecności można zgłaszać osobiście na portierni szkolnej lub telefonicznie: 22 839 48 14 wew. 14 lub wew. 10.

Ważne: W przypadku nie odwołania obiadu będą Państwo obciążeni kosztami niewykorzystanego posiłku!

Wszelkie wyjazdy dzieci na wycieczki szkolne lub jednodniowe wyjścia, jak również rezygnację z obiadów proszę zgłaszać do kierownika stołówki.

Zapis ten dotyczy również uczniów korzystających z dofinansowania z OPS lub DBFO!

Zwroty za odwołane obiady

Wysokość wpłaty za żywienie za kolejny miesiąc należy pomniejszyć o kwotę wynikającą z ilości odwołanych obiadów w bieżącym miesiącu.

Ważne: Rozliczenia wynikające z nieobecności dziecka w grudniu można dokonać tylko i wyłącznie do 20 grudnia 2018 r. poprzez wypełnienie Wniosku o zwrot za niewykorzystane obiady. Po tym terminie zwrot nie będzie mógł być uwzględniony. Rozliczeń finansowych szkoła dokonuje w oparciu o rok kalendarzowy  a nie szkolny!


09

 


Zima w mieście
28.01- 08.02 2019
***INFORMACJA
URZĘDU DZIELNICY
***

Akcja w naszej szkole
***KLIKNIJ TUTAJ*** 


100-lecie
odzyskania niepodległości
***KLIKNIJ TUTAJ***


MEN
List do Rodziców
***KLIKNIJ TUTAJ***


Reforma oświaty
Dzielnica Żoliborz
***KLIKNIJ TUTAJ***


JADŁOSPIS
GRUDZIEŃ
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wykaz podręczników
2018/2019


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***Twórcza szkoła
w Europie

***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATU
***KLIKNIJ TUTAJ***


Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy

***KLIKNIJ TUTAJ***SP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***

ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***