oppman.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start / Biblioteka / Regulamin biblioteki
Email Drukuj

REGULAMIN BIBLIOTEKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NR 68 IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE


I Postanowienia ogólne
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione zbiory.
5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania sprzętu i jej wyposażenia.
7. Użytkownika biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
8. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
9. Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biblioteki szkolnej oraz przestrzegać go.
10. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z biblioteki.

II. Wypożyczalnia
1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczać 2 książki na okres 3 tygodni.
3. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o przedłużenie terminu zwrotu.
5. Wobec czytelników przetrzymujących zbiory wypożyczone z biblioteki mogą być zastosowane kary zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej – m.in. kary materialne, wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
6. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję (realizacja zamówień według kolejności zgłoszeń).
7. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne, filmy na DVD itp.) wypożyczane są tylko nauczycielom.
8. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory.
9. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia udostępnionych zbiorów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić bibliotece dokument wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza, odpowiadający aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej pozycji.
11. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik zobowiązany jest odkupić całość dzieła.
12. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego lub w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela-bibliotekarza.
13. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania
zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki i przedłożenia go w sekretariacie szkoły lub wychowawcy przed odbiorem dokumentów ze szkoły.


III Czytelnia
1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Czytelnik ma obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin przed skorzystaniem z czytelni.
3. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki i okrycia wierzchnie.
4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać na miejscu oraz, za zgodą nauczyciela-bibliotekarza, wypożyczyć potrzebne dokumenty na określoną lekcję, zostawiając w zamian legitymację szkolną.
6. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.7. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi, a czasopisma odłożyć na swoje miejsce na właściwy regał.
8. W czytelni obowiązuje cisza. Czytelnicy mogą porozumiewać się jedynie szeptem.
9. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.


IV Centrum Multimedialne
1. Zasady korzystania z Centrum Multimedialnego określa odrębny regulamin.


Warszawa 15.05.2008 r.

 


100-lecie
odzyskania niepodległości
***KLIKNIJ TUTAJ***


MEN
List do Rodziców
***KLIKNIJ TUTAJ***


Reforma oświaty
Dzielnica Żoliborz
***KLIKNIJ TUTAJ***


JADŁOSPIS
MARZEC
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wykaz podręczników
2018/2019


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***Twórcza szkoła
w Europie

***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATU
***KLIKNIJ TUTAJ***


Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy

***KLIKNIJ TUTAJ***SP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***

ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***