oppman.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start / Strona klasy 1b

EFS w naszej szkole  

1    2

 

Projekt "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych"

W roku 2006 powstało w naszej szkole Centrum Multimedialne przy bibliotece szkolnej, które zostało sfinansowane ze śœrodków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".
Pracownia wyposażona jest w  4+4 stanowiska komputerowe, 2 wielofunkcyjne urządzenia sieciowe (skaner, drukarka, kopiarka). 
Dodatkowo w skład oprogramowania wchodzą: system operacyjny Windows XP, MS Office Proffessional 2003, program antywirusowy ArcaVir oraz Opiekun Ucznia w Internecie - program przeznaczony dla szkół, które chcą chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami, na jakie mogą się natknąć w Sieci korzystając z Internetu w szkole.

 

Program "Pracownie komputerowe dla szkół"

Od czerwca 2008 r. posiadamy w naszej szkole pracownię komputerową sfinansowaną ze śœrodków unijnych w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2004-2008 Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało program "Pracownie komputerowe dla szkół".
Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy: serwer, 10 stanowisk komputerowych dostępnych dla uczniów, drukarkę laserową, skaner, słuchawki, mikrofony, głośniki, projektor multimedialny oraz komputer przenośny. Wszystkie komputery połączone są w sieć i mają dostęp do Internetu.
Dodatkowo w skład oprogramowania wchodzą: system operacyjny Windows Vista,
MS Office Proffessional 2007,  program antywirusowy ArcaVir oraz Opiekun Ucznia w Internecie - program przeznaczony dla szkół, które chcą chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami, na jakie mogą się natknąć w Sieci korzystając z Internetu w szkole.

   6                opiekun_ucznia-w_internecie

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu systemowego " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe, które otrzymaliśmy posłużyły zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci: szczególnie uzdolnionych, chcących rozwijać swoje zainteresowania jak również dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajęcia realizowane są od 5 listopada 2012 r.  Więcej o projekcie...

 

 4


5

 

 


Podręczniki
klasy IV-VIII
rok szk. 2019/2020

***Kliknij tutaj***


JADŁOSPIS
WRZESIEŃ
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***Ogólnopolski Program
AI Schools&Academy
***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATUSP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***