Drukuj

Muzeum Warszawy 

zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału w konkursie literackim
„Warszawa i Syrena. Syrena i Warszawa”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

 1. Organizator konkursu: Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa) wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta
  m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, REGON: 016387044; NIP: 5251290392.
 2. Temat konkursu: „Warszawa i Syrena. Syrena i Warszawa” nawiązuje do 80-tej rocznicy odsłonięcia pomnika Syreny w Warszawie przy Wybrzeżu Kościuszkowskim oraz 20-tej rocznicy powrotu pomnika Syreny warszawskiej na Rynek Starego Miasta.
 3. Cele konkursu:
  1. popularyzowanie wiedzy o Warszawie;
  2. poszerzenie znajomości historii Warszawy;
  3. pogłębienie zainteresowań varsavianistycznych;
  4. promowanie i rozwijanie uzdolnień literackich;
  5. zachęcenie do korzystania z księgozbioru Biblioteki Muzeum Warszawy.
 4. Adresaci konkursu:
  1. uczniowie szkół podstawowych (kl. 4–8),
  2. uczniowie gimnazjów,
  3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Zasady uczestnictwa:

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wiersza (dalej: „Tekst”) tematycznie związanego 
- z Warszawą (jej historią, zabytkami, słynnymi miejscami) i jednocześnie z symbolem miasta, z Syreną warszawską;
- Tekst powinien być napisany czcionką Arial, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm;
- uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę;
- Tekst pracy konkursowej nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie może być wcześniej publikowany;
- pracę konkursową w formie elektronicznej należy zgłosić za pośrednictwem swojej szkoły na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem KONKURS LITERACKI w terminie do 5 kwietnia 2019 r.; 

Kryteria oceny:

komisja dokona oceny Tekstów w trzech kategoriach wiekowych:

I.   uczniowie szkół podstawowych klas 4-6;

II.  uczniowie szkół podstawowych klas 7-8 i 3 klasy gimnazjum;

III. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

- prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

- autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe;
- od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie;
- informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną przesłane do szkół, 
do 14 maja 2019 r.

7. Kontakt: tel. 22 2774382; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.muzeumwarszawy.pl oraz w Bibliotece Muzeum.
 2. Muzeum jest uprawnione do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.muzeumwarszawy.pl oraz w Bibliotece Muzeum.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenie dla uczniów niepełnoletnich;
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie dla uczniów pełnoletnich;
 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu – informacje o przetwarzaniu danych.