Drukuj

 

Regulamin

Odznaka
Małego
Przyjaciela
Warszawy

Odznaka
Młodego
Przyjaciela
Warszawy

 

W czerwcu 2016 roku nasza szkoła otrzymała certyfikat "Varsavianistyczna szkoła". Jest to tytuł nadawany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy tym placówkom oświatowym, które wyróżniły się:


- upowszechnianiem wiedzy o Warszawie - jej przeszłości i teraźniejszości;

- promowaniem aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy;

- integracją społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy.


W roku szkolnym 2016/17 kontynuujemy naszą działalność i ponownie chcemy uzyskać tytuł "Varsavianistyczna szkoła." W tym celu musimy zrealizować zadania wynikające z regulaminu przyznawania certyfikatu.


Zapraszamy uczniów i ich rodziców, grono pedagogiczne i innych pracowników naszej szkoły do udziału w działaniach organizowanych przez TPW.


Zespół d/s edukacji varsavianistycznej