Kadra kierownicza

DYREKTOR SZKOŁY

Jacek Żabicki

  • przyjmuje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania
  • dyżur, zgodnie z ustalonym grafikiem zebrań z rodzicami ……………………………….

WICEDYREKTOR SZKOŁY

………………………………., klasy 4-8

………………………………., klasy 0-3

  • dyżur, zgodnie z ustalonym grafikiem zebrań z rodzicami,  ……………………………….

KIEROWNIK ŚWIETLICY

Dorota Kubalska

Skip to content