DZ – plan pracy na Rok Szkolny 2020/2021

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2020/2021.

 

Tematyka działań Liczba oddziałów, których dotyczą zadania Metody i formy

realizacji

Termin Osoba

odpowiedzialna

1. Konsultacje w sprawie WSDZ z nauczycielami klasy I – VIII konsultacje wrzesień doradca zawodowy
2. Diagnoza potrzeb doradczych klasy VII sondaż diagnostyczny październik doradca zawodowy
3. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klasy VII klasy VII zajęcia obowiązkowe październik

styczeń

doradca zawodowy
4 Realizacja doradztwa zawodowego w oddziale przedszkolnym Oddział przedszkolny realizacja treści wynikających z programu nauczania cały rok wychowawca
5. Realizacja doradztwa zawodowego kl. I – III Klasy I – III realizacja treści wynikających z programu nauczania oraz według scenariuszy ORE cały rok wychowawcy klas I – III
6. Realizacja doradztwa zawodowego kl. IV – VI Klasy IV-VI realizacja treści wynikających z programu nauczania oraz według scenariuszy ORE cały rok wychowawcy

klas IV-VI

7. Centrum Kształcenia Praktycznego klasy VIII wyjście edukacyjne jeżeli będzie taka możliwość doradca zawodowy, wychowawcy

kl. VIII

8. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego według scenariuszy ORE na lekcjach wychowawczych w kl. VIII klasy VIII zajęcia z wychowawcą listopad – styczeń wychowawcy kl. VIII
9. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klasy VIII kl. VIII zajęcia obowiązkowe styczeń – kwiecień doradca zawodowy
10. Udział w Warszawskim Konkursie Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód” I -VIII praca plastyczna, prezentacja styczeń – maj doradca zawodowy, nauczyciel plastyki

wychowawcy

11. Przesyłanie informacji rodzicom ósmoklasistów na temat wyboru dalszej ścieżki kształcenia kl. VIII prezentacje luty- maj doradca zawodowy, wychowawcy kl. VIII
12. Gazetka ścienna dotycząca doradztwa zawodowego kl. IV-VIII aktualizacja gazetki cały rok doradca zawodowy
13. Targi Edukacyjne – jeżeli będą organizowane kl. VIII wyjście edukacyjne marzec doradca zawodowy, wychowawcy kl. VIII
14. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego według scenariuszy ORE na lekcjach wychowawczych w kl. VII kl. VII zajęcia z wychowawcą marzec – kwiecień wychowawcy kl. VII
15. Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych z elementami oferty edukacyjnej kl. VIII zajęcia z doradcą zawodowym

i  wychowawcą

II semestr doradca zawodowy,

wychowawcy klas

16. Koordynowanie działań związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych kl. VIII zajęcia z wychowawcą, informatyka II semestr wychowawcy kl. VIII, nauczyciel informatyki
17. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe kl. VIII indywidualne konsultacje według potrzeb doradca zawodowy

 

 

Skip to content