Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020r.
3. Zakończenie I semestru 15 stycznia 2020r.
4. Ferie zimowe 18 – 31 stycznia 2021r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021r.
6. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021r.
7. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

I SEMESTR

Zebrania z rodzicami:

2 września kl. 2, godz. 16.30 kl. 8, godz. 17.00
3 września kl. 3, godz. 16.30 kl. 7, godz. 17.00
4 września kl. 4, godz. 16.30 kl. 5, godz. 17.00
7 września kl. 0-1, godz. 16.30 kl. 6, godz. 17.00
Klasy 4-8 Klasy 0-3 Uwagi
 12 października  13 października dzień otwarty
 16 listopada  17 listopada dzień otwarty
 14 grudnia  15 grudnia informacja o zagrożeniach

Terminarz zakończenia I semestru:

 • do 11 grudnia – informacja o zagrożeniach,
 • 11, 12 stycznia – spotkania klasyfikacyjne,
 • 14 stycznia – rada zatwierdzająca,
 • 29 stycznia – zakończenie I semestru,
 • 4 lutego – rada podsumowująca.

II SEMESTR

Zebrania z rodzicami:

Klasy 4-8 Klasy 0-3 Uwagi
 15 marca  16 marca dzień otwarty
12 kwietnia  13 kwietnia dzień otwarty
 17 maja  18 maja informacja o zagrożeniach
21 czerwca  22 czerwca podsumowanie roku szkolnego

Terminarz zakończenia II semestru:

 • do 14 maja – informacja o zagrożeniach,
 • do 31 maja – oceny przewidywane,
 • do 7 czerwca – podania o podwyższenie oceny,
 • 14, 15 czerwca – spotkania klasyfikacyjne,
 • 17 czerwca – rada zatwierdzająca,
 • 25 czerwca – rada podsumowująca.
Skip to content