Świetlica szkolna

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci, ze względu na czas pracy rodziców spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu. Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb zorganizowanej opieki i wychowawnia pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Godziny otwarcia: 7:00 – 17:30

 

Zdjęcie świetlicy szkolnej 1

Zdjęcie świetlicy szkolnej 2

Zdjęcie świetlicy szkolnej 1

Skip to content