Pierwsza pomoc

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana informuje, że osobami wyznaczonymi do:

A. udzielania pierwszej pomocy są:

p. Elżbieta Wrzesień – nauczyciel wychowania fizycznego
SP68 w Warszawie, ul. Or-Ota 5, tel. 22/ 839-48-14, wew. 21;
ewrzesien@oppman.edu.pl

p. Małgorzata Zarycka – nauczyciel wychowania fizycznego
SP68 w Warszawie, ul. Or-Ota 5, tel. 22/ 839-48-14, wew. 21;
mzarycka@oppman.edu.pl

p. Agnieszka Ścieżyńska – nauczyciel wspomagający
SP68 w Warszawie, ul. Or-Ota 5, tel. 22/ 839-48-14, wew. 23;
asciezynska@oppman.edu.pl

p. Grażyna Krauss – nauczyciel wychowania fizycznego
SP68 w Warszawie, ul. Or-Ota 5, tel. 22/ 839-48-14, wew. 21;
gkrauss@oppman.edu.pl

p. Urszula Duszyńska – pielęgniarka szkolna
SP68 w Warszawie, ul. Or-Ota 5, tel. 22/ 839-48-14, wew. 13.

B. wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji dzieci i pracowników jest:

p…………………………………………… Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68,
ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa, tel. 22/ 839-48-14, wew. 12,

art. 2071 § 1 pkt 3 lit. a i b oraz § 2 pkt 1-3 Kodeksu pracy

Skip to content