Sięgnij po więcej

Projekt – Sięgnij po więcej

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Sięgnij po więcej”, dofinansowanego ze środków unijnych, którego liderem jest Miasto st. Warszawa a partnerem Uniwersytet Warszawski. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom klas VII i VIII możliwości korzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego na terenie szkoły. Powstał u nas Punkt Informacji i Kariery (PIK).

Dzięki realizacji Projektu, uczniowie biorący w nim udział będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie, a dodatkowo szkoła otrzymała już sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę.

Warto dodać, iż platforma edukacyjna www.brp.edu.pl została dostosowana do potrzeb uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli.

Opis projektu:

  • całkowita wartość projektu: 4.462.172,50 zł
  • dofinansowanie ze środków europejskich: 3.916.972,50 zł
  • okres trwania projektu: 1 grudnia 2019 r. – 30.04.2022 r.
  • 110 szkół i placówek objętych wsparciem poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery
  • 40 nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego ukończy studia podyplomowe
  • 800 uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie.

O projekcie przeczytać można również klikając w link: http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21916rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach 

Koordynatorem projektu w szkole jest pani Dorota Kosińska – doradca zawody

.plakat 1 22

plakat2 22

Siegnij_po_wiecej_regulamin_projektu

Skip to content