Włochy – Vigevano 24-31.03.2022

Czwartek, 24.03.2022 

Lecimy! Punktualny wylot z lotniska Chopina 16.30
///
Ready to fly from the Chopin Airport at 16:30 

***

Piątek, 25.03.2022 

Atrakcje drugiego dnia/ Day 2: 

– wizyta we włoskiej szkole/ a visit to the Italian school 
– spotkanie z dyrektorem placówki i uroczyste rozpoczęcie projektu/ a meeting with the headteacher  
– udział w lekcjach/ lessons 
– zwiedzanie miasta/ a city sightseeing 
– wizyta w Ratuszu – oficjalna inauguracja Erasmus+ w Vigevano/ a visit to the Town Hall – official part 
– żywa lekcja historii na zamku Visconi – Sforza Castle przygotowana przez szkolnych partnerów z Włoch/ a live history lesson at the Visconi Castle (prepared by our Italian partners) 
– wieczór spędzony z rodzinami naszych partnerów / an evening with our partners’ families 

***

Sobota, Niedziela, 26-27.03.2022 

W weekend Mediolan zaoferował zwiedzającym następujące atrakcje:/The weekend in Milan was full of attractions: 

  1. Katedra Duomo, należąca do największych kościołów na świecie/ Duomo Cathedral
  2. Spacer po tarasie widokowym katedry i podziwianie przepięknej panoramy miasta/ a walk around the cathedral terrace with the panoramic view
  3. Galeria Vittorio Emanuele – królowa galerii handlowych – przeszklona kopuła z mozaikową posadzką robiąca olbrzymie wrażenie na zwiedzających. Legenda herbu Turynu – byk turyński – jest znana każdemu odwiedzającemu / Vittorio Emanuele Gallery and the legend of the turinian bull
  4. Teatr La Scala, jedna z najsłynniejszych scen operowych świata./ La Scala Theatre
  5. Park Sempione z zabytkowym Łukiem Pokoju, który powstał na zlecenie Napoleona/ Sempione Park 
  6. Zamek Sforzów (Castello Sforzesco) z pięknym dziedzińcem / Sforza Castle
  7. Ostatnia Wieczerza w Santa Maria delle Grazie – fresk autorstwa Leonardo da Vinci / Da Vinci’s painting Last Supper

***

Poniedziałek, 28.03.2022 

Lekcje wystartowały o godz. 8.00 Uczniowie rozeszli się do klas i brali udział w zajęciach z włoskimi i hiszpańskimi kolegami.  
– Jagoda i Oliwia były na religii, języku angielskim i matematyce 
– Kacper i Helena byli na języku angielskim 
– Zuzia była na religii, języku angielskim i języku włoskim 
– Rozalia, Lidka i Pola były na historii sztuki 
– Henryk był na języku włoskim  
– Filip był na biologii 
– Stanisław i Zosia byli na języku włoskim 

Następnie po krótkiej przerwie uczniowie wzięli udział w zajęciach grupowych związanych z historią . Rozpoznawali sławnych Włochów i poznawali ich historie. 

 ///

Lessons started at 8.00 – the students went to class and took part in classes with Italian and Spanish colleagues. 
– Jagoda and Oliwia studied religion, English and mathematics 
– Kacper and Helena were in English 
– Zuzia studied religion, English and Italian 
– Rozalia, Lidka and Pola were in the history of art 
– Henryk was in Italian 
– Philip was in biology 
– Stanisław and Zosia were speaking Italian 
Then, after a short break, students took part in a group history activity. They recognized famous Italians and learned about their stories. 

***

Poniedziałek, 28.03.2022 

Popołudnie spędziliśmy dość intensywnie  

Po obiedzie odbyły się zajęcia integrujące młodzież: 
– praca w grupach – tworzenie quizu w aplikacji Kahoot 
– udział w quizie zawierającym pytania z wszystkich grup 
– zabawy rytmiczne z kubeczkami 
– zajęcia taneczne 
– wspólne śpiewanie piosenki TELL MY WHY – LEO DA VINCI 

Około godz. 16.00 wszyscy opuścili szkołę. Część pojechała do domu. Były też grupowe spacery po mieście.  Widać, że uczniowie szybko znaleźli wspólny język i świetnie się integrują ze swoimi rówieśnikami.  

///

We spent the afternoon quite intensively 🙂 
After lunch, there were activities integrating young people: 
– group work – creating a quiz in the Kahoot application 
– participation in a quiz with questions from all groups 
– rhythmic games with cups 
– dancing classes 
– singing the song TELL MY WHY – LEO DA VINCI together 
Around At 4 p.m. everyone left the school. Some went home. There were also group walks around the city. You could see that the students quickly found a common language and integrated well with their peers. 

*** 

Wtorek, 29.03.2022 – wycieczka nad jezioro Garda 

Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń. Rozpoczęliśmy go wcześnie i wykorzystaliśmy każdą minutę na poznanie piękego miasteczka Sirmione, zwiedzenie zamku Scaligerich oraz jaskini Grotte di Catullo. Sirmione położone jest na półwyspie, wysuniętym w głąb jeziora Garda. Piękna zabudowa, średniowieczny zamek, wspaniała roślinność, plaże, parki, port turystyczny, malownicze zaułki to zachwyca każdego, kto się tutaj znajdzie. Jeśli tu przyjedziecie, gwarantujemy Wam niezapomniane chwile  

 ///

Today was an eventful day. We started it early and used every minute to explore the beautiful town of Sirmione, visit the Scaliger Castle and the Grotte di Catullo cave. Sirmione is situated on a peninsula that extends deep into Lake Garda. Beautiful buildings, a medieval castle, magnificent vegetation, beaches, parks, a tourist harbour, picturesque alleys – it delights everyone who finds themselves there. If you come here, we can guarantee you lots of unforgettable moments. 

***

Wtorek, 29.03.2022 – Trip to Sirmione – Grotte di Catullo. 

Grotte di Catullo – Ruiny willi Katullusa. Nie jest to teren pokryty grotoami, ale park archeeologiczny z ruinami rzymskiej willi poczodzącej z I w p.n. Cały kompleks otoczony jest gajem oliwkowym. Zapachy i widoki są niesamowite, zapierają dech w piersiach, ale pozwalają również na odopczynek w cieniu urokliwej przyrody. 

///

Grotte di Catullo – Ruins of Catullus’ villas. It is not an area covered with grottoes, but an archaeological park with the ruins of a Roman villa dating back to the 1st century BC. The entire complex is surrounded by an olive grove. The smells and views are amazing, breathtaking, but also allow you to relax in the shade of the enchanting nature. 

 ***

Wtorek, 29.03.2022 – Trip to Sirmione -Zamek Scaligerich. 

Wzniesiony z pozostałości po rzymskich fortyfikacjach. Otoczony ze szystkich stron wodą. Jest to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w Sirmone. Przy dobrej widoczności zwiedzający mogą cieszyć się panoramą całego półwyspu, a w szczególności Starego Miasta. Jak każdy zamek ma swoją legendę o duchu. Zachęcamy dozapoznania się z legendą o duchu. 

///

Scaliger Castle. Built from the remains of Roman fortifications. Surrounded on all sides by water. It is one of the most beautiful viewpoints in Sirmone. When the visibility is good, visitors can enjoy the panorama of the entire peninsula, especially the Old Town. Like every castle, it has its own ghost legend. We encourage you to read about the legend of the ghost. 

*** 

Wtorek, 29.03.2022 – Trip to Sirmione 

W Sirmione zachwyciło nas to, że tutaj przyroda już jakiś czas temu postanowiła obudzić się do życia. Słońce, kwiaty, drzewa i piękny, świeży zapach otaczających nas roślin, przypadł do gustu nawet naszym alergikom Niektórzy z nas chcieliby jeszcze kiedyś tutaj wrócić. 

///

In Sirmione, we were delighted that nature here decided to awaken to life some time ago. The sun, flowers, trees and the beautiful, fresh smell of the plants that surrounded us appealed even to our allergy sufferers 😉 Some of us would like to come back here again 

*** 

Środa, 30.03.2022 zajęcia sportowe w szkole 

Dzisiaj od godziny 9.00 z racji tego, że padał deszcz zajęcia odbywały się w „balonie sportowym”. Uczniowie wzięli udział w wielu konkurencjach sportowych, ale również mogli na spokojnie porozmawiać, wymienić się numerami telefonów oraz pooglądać zdjęcia, które robili w czasie wyjazdu. 

O godzinie 14.00 poszliśmy na obiad do pobliskiej pizzerii, gdzie każdy otrzymał dużą pizzę i coś do picia. Po obfitym posiłku spacerkiem wróciliśmy do szkoły, gdzie czekali już na nas organizatorzy gry „Poszukiwanie skarbów”. Popołudniowa aktywnosć trwała do godziny 16.00 Następnie wszyscy rozeszli się do domów. Przed nami jeszcze wieczór pożegnalny, który rozpocznie się o godzinie 20.30 

W przerwie trwającej do wieczornego spotkania, będzie można spakować walizkę, lub chociaż naszykować rzeczy, które zostaną do niej zapakowane Ale o tym napiszemy już w oddzielnym relacji. 

 ///

Today, from 9.00 am, due to the fact that it was raining, classes were held in a „sports balloon”. The students took part in many sports competitions, but they could also talk to each other, exchange telephone numbers and see the photos they took during the trip. 

At 2 pm, we went to a nearby pizzeria for lunch, where everyone got a large pizza and something to drink. After a hearty meal, we walked back to school, where the organizers of the „Treasure Hunt” game were waiting for us. The afternoon activity lasted until 4 p.m. Then everyone went home. There is still a farewell evening ahead of us, which will start at 20.30 During the break until the evening meeting, it will be possible to pack a suitcase, or at least prepare things that will be packed in it 🙂But we will write about it in a separate report. 

***

Środa, 30.03.2022 Kolacja pożegnalna w szkole 

Spotkaliśmy się w szkole o godz. 20.30 Każda rodzina przygotowała domowe wypieki. Dodatkowo, rodzice włoskich uczniów przynieśli napoje, różne przekąski oraz słodycze. Na stołach było kolorowo, a wszystko nie tylko przepysznie wyglądało, ale i smakowało . Uczniowie i nauczyciele otrzymali certyfikaty uczestnictwa w programie Erasmus+  

Były wspólne rozmowy, zdjęcia, uściski, filmik ze zdjęć robionych przez uczniów, dużo wzruszeń i pięknych chwil.To był tydzień wspólnej nauki i zabawy. Upłynął w mgnieniu oka, jednak wydarzenia, w których braliśmy udział, pozostaną w naszej pamięci i sercach na zawsze  Kolacja zakończyła się ok 22.30. Wtedy wszyscy poszliśmy do domu. Ostatnie pakowanie, krótkie spanie i gotowosć do lotu!  

 ///

We met at school at 20.30. Each family prepared homemade pastries. 🥖🧀🥐🥯🍞🥧🧁🍰 Additionally, the parents of the Italian students brought drinks, various snacks and sweets. The tables were colorful, and everything not only looked delicious, but also tasted very well🙂. Students and teachers received certificates of participation in the Erasmus + program 👩‍🎓👨‍🎓 

There were common conversations, photos, hugs, a video of photos taken by students, a lot of emotions and beautiful moments. It was a week of learning and having fun together. It passed in the blink of an eye, but the events we took part in will remain in our memories and hearts forever 💜❤️💜 Dinner ended around 10.30pm. Then we all went home. Last packing, short sleep and ready to fly! 

***

Czwartek 31.03.2022 

Wracamy! ✈️✈️✈️

Rano pobudka o godz. 5, niektórzy trochę później . Wszyscy spotykaliśmy się przed szkołą, skąd wyruszyliśmy dwoma małymi busikami na lotnisko Milan, IT(Malpensa).  Po przybyciu na lotnisko sprawdziliśmy na tablicy odlotów numer stanowiska check-in dla naszego lotu. Przygotowaliśmy odpowiednie dokumenty i nadaliśmy bagaż. Mieliśmy trochę czasu, żeby jeszcze przejść się po lotnisku. Do samolotu weszliśmy przez rękaw i po trochę więcej niż dwóch godzinach wylądowaliśmy na lotnisku Chopina w Warszawie. Niestety musieliśmy trochę poczekać na nasze bagaże. Ten czas spędziliśmy jeszcze na miłych rozmowach, podsumowujących wyjazd. Rodzice stawili się punktualnie, dzięki czemu wszyscy bardzo sprawnie rozeszliśmy się do domów. Jutro idziemy do naszej, polskiej szkoły. Trochę zmęczeni, ale zadowoleni, że wzięliśmy udział w tej niesamowitej przygodzie! 

 ///

We are coming back! ✈️✈️✈️ 

🌃 Wake up in the morning at 5, some students a little later 😊. We all met in front of the school, from where we set off in two small buses to the Milan, IT (Malpensa) airport. ☔️ Upon arrival at the airport, we checked the check-in desk number for our flight on the departures board. We have prepared the appropriate documents and checked in the luggage. We had some more time to walk around the airport. We entered the plane through the sleeve and after a little more than two hours we landed at the Chopin airport in Warsaw. Unfortunately, we had to wait a bit for our luggage. We spent this time on nice talks summing up the trip. Our parents showed up on time, so we all went home very quickly. 👩‍👦👩‍👧👨‍👩‍👦🏃🏃‍♀️ Tomorrow we are going to our Polish school. 🏫 A bit tired but glad we took part in this amazing adventure! 🥰😍🥰 

Skip to content