Egzamin ósmoklasisty 2024

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Przeprowadzany jest w formie pisemnej. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:

 1. pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem,
 2. a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

 1. język polski14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 
 2. matematyka 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:

 1. przekazanie wyników szkołom 3 lipca 2024 r.
 2. przekazanie szkołom zaświadczeń i informacji do 6 lipca 2024 r.
 3. wydanie zdającym zaświadczeń oraz informacji 6 lipca 2024 r.

Terminy dodatkowe, przeznaczone dla osób, które z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, to: 10, 11 i 12 czerwca.

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty – arkusz standardowy:

 1. język polski – 120 min
 2. matematyka – 100 min
 3. język obcy nowożytny – 90 min

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty – dostosowania – wg zaleceń z opinii i orzeczeń PPP:

 1. język polski – do 180 min
 2. matematyka – do 150 min
 3. język obcy nowożytny – do 135 min

Link do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której można znaleźć następujące informacje:

 1. O egzaminie
 2. Podstawa Prawna
 3. Informatory
 4. Arkusze
 5. Harmonogramy, komunikaty i informacje
 6. Wyniki, sprawozdania
 7. Materiały dodatkowe
 8. Archiwum

Informacje dla rodziców:

Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej. Poradnik dla rodziców. LINK DO PORADNIKA

Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej 2023/2024 LINK DO PREZENTACJI

 

Skip to content