Historia szkoły

Kalendarium

1961/62

Kierownikiem szkoły jest p. Ludwika Jarosińska. 1. 09. 1961.- uroczyste otwarcie siedziby SP nr 68 przy ul.Or-Ota 5. Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski sztandaru szkoły i popiersia patrona – Lucjana Szenwalda dłuta Barbary Zbrożyny.

1962/63

Powołanie drużyny harcerskiej, „sekcji biologów”. Sadzenie drzew i krzewów wokół szkoły.

1963/64

Praca pod hasłem: „700-lecie Warszawy”, „Budowa Warszawy”. Współpraca z prof. Polny polegająca na wprowadzaniu zasad fizyki w życie. Do szkoły uczęszcza rekordowa w historii SP 68 liczba 1214 uczniów.

1964/65

Obchody 20-lecia PRL. Wdrażanie nowych metod nauczania: praca zespołowa, nauczanie problemowe. Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych.

1965/66

Funkcję kierownika szkoły obejmuje p. Stanisław Wasążnik. Uroczyste obchody 1000-lecia Państwa Polskiego. Praca pod hasłem: „Osiągnięcia Polski Ludowej”, „Puszcza Kampinoska i jej martyrologia w II wojnie światowej”. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Koziej Wólce. Zorganizowanie półinternatu. Nabór uczniów do orkiestry szkolnej przez pp. Gadzałów.

1966/67

Zorganizowanie konkursu „Historia Dzielnicy Żoliborz”. Opracowanie Regulaminu Ucznia. Założenie Klubu „Wiewiórka” przez koło PCK. Pierwsza wizytacja szkoły.

1967/68

Zapoczątkowanie kroniki SP 68. Konkurs „Społeczeństwo naszej dzielnicy w walce z okupantem”. Udział w konkursie „Szkoła miejscem bezpiecznym dla dzieci”.

1968/69

Kierownikiem szkoły jest p. Jadwiga Opalińska.

1969/70

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje i pełni przez następne 14 lat p. Halina Florczak. Konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin W. Lenina. Tydzień PCK – konkurs pod hasłem: „Walka o życie człowieka – walką o pokój”. Druga wizytacja szkoły.

1970/71

Występ drużyn harcerskich w Klubie WSM dla emerytów i mieszkańców osiedla. Zbiórka makulatury na osiedlu WSM. Wpłaty składek na konto Społecznego Funduszu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. 18.12.1970r. – nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej w związku z wydarzeniami w Gdańsku – zakaz urządzania wycieczek na ulice, do kin itp., 18. i 19. grudnia zakaz zwalniania klas do domu, zwiększenie dyscypliny.

1971/72

Zbiórka funduszy na Zamek Królewski. Apel dla klas 7. i 8. z okazji VI Zjazdu PZPR.

1972/73

Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku. Zorganizowanie międzyszkolnego zespołu muzycznego przez pp. Gadzałów.

1973/74

XX-lecie PRL- prace społeczne. Dni Kultury Młodzieży Szkolnej. Wystawa obrazująca dorobek szkoły: „Oświata, kultura 30-lecia dzielnicy”. Udział w konkursie: „Polska Ludowa – moja Ojczyzna”. Zdobycie pucharu przechodniego za I miejsce w czwórboju lekkoatletycznym, II miejsce w dzielnicowych biegach przełajowych, II miejsce w turnieju siatkówki dziewcząt i chłopców, I miejsce dziewcząt w dzielnicowych zawodach łyżwiarskich.

1974/75

Konkurs na plakat: „Film radziecki filmem dla wszystkich”.

1975/76

Obchody XXX-lecia zwycięstwa nad faszyzmem. Uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej. Dzień Sportu Szkolnego. II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w Lekkoatletyce. II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych i czwórboju lekkoatletycznym.

1976/77

Wszyscy uczniowie objęci są akcją „szklanka mleka”. Zagospodarowanie działki szkolnej – uprawa warzyw i owoców. Trzecia wizytacja szkoły. Zorganizowanie akcji „Lato w mieście”. Wprowadzenie poniedziałku dniem galowym, zaś soboty dniem kolorowym. Wręczenie uczniom indywidualnych odznak za dobre wyniki w nauce i postawę społeczną: „Wzorowy Uczeń”, „Zuch na 5″, Srebrna Tarcza”, „Złota Tarcza”, „Złota Tarcza z Laurem”, „Harcerski Laur Naukowy”.

1977/78

Dzień 6 września ustanowiony „Świętem Szkoły- Dniem Patrona”. Spotkania ze zbowidowcami. Uroczyste obchody 60. Rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Udział w Turnieju Wiedzy Obywatelskiej „Socjalizm przeobraża świat”. Uroczyste obchody 100-lecia urodzin F. Dzierżyńskiego. I miejsce uczniów kl. VIIb w turnieju tenisa stołowego zorganizowanym przez „Naszą Trybunę”.

1978/79

Przyznanie przez Komendę Hufca 252 WDHiZ po raz drugi tytułu „Wzorowi Czwartacy”. Wprowadzenie reformy nauczania początkowego do I klasy szkoły 10-letniej. Obchody „Roku Korczakowskiego” z okazji 100. rocznicy urodzin J. Korczaka. Udział w „Pochodzie Dzieci Żoliborza” z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka. I miejsce w mistrzostwach dzielnicy w tenisie stołowym. III miejsce w Warszawie w turnieju piłki nożnej o nagrodę „Życia Warszawy”.

1979/80

Realizacja haseł wynikających z programu sztafety „Moskwa 80”. Obchody 35-lecia TPPR. 35-lecia wyzwolenia Warszawy, 10-lecia pracy szkolnej drużyny zuchowej.

1980/81

Kryzys harcerstwa. Brak chętnych do pracy w kole TPPR. Udział w akcji „O uśmiech dziecka”. Współpraca z Klubem WSM< WSS. Konkursy: „Czy znasz swoje miasto?”, „Najlepiej zagospodarowana klasa”, „Młodzi spółdzielcy przyjaciółmi najmłodszych”.

1981/82

Funkcjonowanie szkoły w stanie wojennym. Akcje zbiórki pieniędzy: „Pomóż powodzianom”, „Schronisko dla bezdomnych zwierząt”. Powstanie hymnu szkoły. Wprowadzenie wolnych sobót,. Skrócenie czasu pracy nauczycieli.

1983/84

Dyrektorem szkoły zostaje p. Barbara Żołądkiewicz. Uroczyste obchody 40-lecia Ludowego Wojska Polskiego, 300-lecia odsieczy wiedeńskiej, 100-lecia polskiego ruchu robotniczego. Konkurs „Uczeń na Medal”.

1984/85

Zbiórka pieniędzy na dzieci w Etiopii. Rozwijanie „małej turystyki” w wolne soboty. Obchody Miesiąca Pamięci Narodowej – opieka nad pomnikiem przy ul. gen. Zajączka. III miejsce w zawodach sportowo- obronnych „Sprawni jak żołnierze”.

1985/86

Wycieczki do zakładu patronackiego – Drukarni Kolejowej. Spotkania przy samowarze ze SP nr 194, 214 z okazji „Dni przyjaźni młodzieży polskiej i radzieckiej”. Zbiórka pieniędzy na ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku. I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Żoliborz w Mini koszykówce Dziewcząt.

1986/87

Wizyta delegacji nauczycieli z ZSRR. Uczniowie klas VI w ramach praktyk uczniowskich wykonują pomoce naukowe dla klas I-III oraz szyją fartuszki dla dzieci z Domu Małego Dziecka. Spółdzielnia Uczniowska „Miś” opiekuje się Zakładem Ociemniałych w Laskach. I miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar AZS.

1987/88

Wprowadzenie zasad „Szkoły współpracy ” dr P. Nomańczuka. Zorganizowanie sympozjum poświęconego naszej dzielnicy. Udział w marszobiegu do grobu J. Kusocińskiego z okazji Dnia Zwycięstwa. II miejsce dziewcząt i chłopców w rozgrywkach tenisa stołowego.

1988/89

Pomoc finansowa ofiarom trzęsienia ziemi w Armenii. Wyróżnienie w konkursie LOP „Ochrona lasu”. Zajęcie II miejsca w konkursie ” Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Festyn sportowy na terenie Klubu Sportowego „Spójnia”.

1989/90

Wprowadzenie „miesięcy przedmiotowych”. Organizacja „kącików regionalnych”.

1990/91

W wyniku konkursu stanowisko dyrektora SP 68 obejmuje p. Elżbieta Rządkowska. Wyjazd uczniów do Stręgielka w ramach realizacji założeń „Szkoły współpracy”. Prowadzenie lekcji przez asystentów przedmiotowych. Zorganizowanie sesji popularnonaukowej „Człowiek jest częścią przyrody”. Powstanie „Gazety pod szkolnym dachem”. Akcja roznoszenia stroików świątecznych samotnym seniorom.

1991/92

Zorganizowanie pracowni komputerowej – wprowadzenie informatyki do programu nauczania. Udział Rady Pedagogicznej w Szkole Zachowań Korporacji Trenerów Asertywności oraz ogólnopolskim sejmiku dotyczącym ludzi niepełnosprawnych. Adaptacja pomieszczeń szkolnych, przygotowania do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych.

1992/93

Powitanie pierwszego oddziału klasy integracyjnej. Zorganizowanie sesji popularnonaukowych: „Kolumb odkrywca Ameryki”, „Ziemia nie należy do nas, my należymy do Ziemi”, „Europejska Wspólnota Gospodarcza”. Zatwierdzenie statutu szkoły.

1993/94

Przejęcie szkoły jako zakładu budżetowego przez gminę Żoliborz. Koncerty organizowane przez agencję „Artibus”. Udział w konkursie Komendy Stołecznej Policji „Poznajmy się bliżej”. Zbiórka pieniędzy na rzecz kalekich artystów i nieuleczalnie chorych dzieci. II miejsce w Mistrzostwach Żoliborza w Piłce Koszykowej Chłopców.

1994/95

Przejęcie szkoły przez Gminę Centrum. Zorganizowanie sesji historyczno-literackiej z okazji 50. rocznicy Powstania Warszawskiego. Udział w konkursie „AIDS dżumą XX wieku”. Zorganizowanie sesji ekologicznej „Chrońmy przyrodę dla siebie i przyszłych pokoleń” oraz otwarcie wystawy „Klejnoty morza, ziemi i przestworzy”. Udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Uczennica kl. Va Katarzyna Szajewska została „Szkolesiem” roku szkolnego 1994/95. Sebastian Koziejowski mistrzem Polski w szermierce.

1995/96

Wdrażanie programu „Życie i miłość” E. W. Papis. Szkoła stała się jednostką budżetową Gminy Centrum Dzielnicy Żoliborz. Udział uczniów klas starszych w antyuzależnieniowym programie NOE. Refundacja przez Radę Rodziców nagród dla trzech najlepszych absolwentów. I miejsce w Mistrzostwach Żoliborza w Piłce Siatkowej Chłopców i II miejsce dziewcząt.

1996/97

Przyznanie Srebrnych Krzyży Zasługi pp. I. Zworskiej, K. Libudzie i A. Korzeniewskiemu. Uczeń kl. 8. Dominik Olszewski laureatem Nagrody Prezydenta m. st. Warszawy przyznawanej najzdolniejszym i najwybitniejszym uczniom. Sesja Sienkiewiczowska w 150. Rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci pisarza. „Konkurs z Syrenką” dla kl. I- III. Sesja popularnonaukowa „Woda źródłem życia” z okazji Dnia Ziemi. Wizyta ks. Biskupa Piotra Jareckiego w ramach wizytacji duszpasterskiej Parafii Św. St. Kostki. Mierzenie jakości pracy szkoły zgodnie z procedurą opracowaną w ramach programu TERM-IAE

1997/98

Wyróżnienie dla kl. 2b w Artystycznym Turnieju Szkół Podstawowych Gminy Warszawa Centrum. Organizacja Spotkania Szkół Podstawowych Gminy Warszawa Centrum na III Dniu Ziemi pod hasłem „Odpady zagrożeniem środowiska”.

1998/99

Jesienny festiwal piosenki i poezji dla kl. I-III. Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w ramach akcji „Zima w mieście”.

1999/2000

Poranek poetycki dla kl. 8. W 55. rocznicę śmierci K. K. Baczyńskiego. Festiwal poezji i piosenek „Cztery pory roku” dla kl. I- III. 06.03.2000r- uroczystość nadania SP nr 68 imienia Artura Oppmana, ustanowienie Święta Szkoły na dzień 06. marca. „Zielona Szkoła kl. 2a w Tymiankach Buci. Szkołę opuszczają ostatni absolwenci klas 8. oraz pierwsi absolwenci klas 6.

2000/01

Wizyta uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły w Tymiankach Buciach. Święto Szkoły – konkursy wiedzy o patronie, warsztaty plastyczne, muzyczne. Finał konkursu „Poznaj swoich europejskich sąsiadów”. I miejsce reprezentacji dziewcząt w koszykówce w rozgrywkach Ligi Żoliborskiej. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna w Jachrance.

2001/02

Wielka Loteria Fantowa na rzecz powodzian. Udział uczniów w obchodach Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim. 10.04.2002r. 86 uczniów klas 6. naszej szkoły przystąpiło do sprawdzianu – pierwszego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Sukcesy w Mistrzostwach Szkół Dzielnicy Żoliborz – I miejsca chłopców w koszykówce, siatkówce i w piłce nożnej. II miejsce dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym. Wizyta duszpasterska ks. biskupa Tadeusza Pikusa. Konkurs wiedzy o sporcie dla klas 4-6.

2002/03

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Rzecznik Praw Dziecka nadali SP 68 miano LIDERA INTEGRACJI za szczególne osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne w dziedzinie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zorganizowanie Pikniku Rodzinnego.

Informacje ogólne

Szkoła położona jest w centrum Starego Żoliborza. Od 1. września 2010 r. pracujemy w budynku po kapitalnym remoncie. Szkoła przystosowana jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną i zespół nowoczesnych boisk, ścieżkę zdrowia, plac zabaw oraz Zielony Ogród Nauki. Korzystają z biblioteki, centrum multimedialnego i szkolnej świetlicy czynnej od 7.00 do 17.30. W szkole codziennie jest pielęgniarka. W stołówce można zjeść śniadanie i obiad. Szkoła objęta jest monitoringiem.

W roku szkolnym 2012/2013 do naszej placówki uczęszcza 264 uczniów, którzy uczą się w 8 oddziałach integracyjnych (15-20 uczniów), 5 ogólnodostępnych (22-26 uczniów) oraz 18 dzieci w oddziale przedszkolnym.

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzy zgrany zespół wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów. W każdej klasie integracyjnej z dziećmi pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający, który czuwa nad rozwojem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oferta edukacyjna

Kierunki naszej pracy wyznaczają: szeroko pojęta integracja, edukacja kulturalna, ekologiczna i prozdrowotna. Celem wszystkich działań podejmowanych w naszej szkole jest wszechstronny rozwój dziecka, wychowanie wrażliwych, samodzielnych, kreatywnych, odpowiedzialnych i życzliwych uczniów. Służą temu:

 • program wychowawczy „Szkoła wrażliwych serc” i program profilaktyczny,
 • dostosowany do umiejętności i potrzeb uczniów zestaw programów nauczania,
 • praca metodami aktywnymi,
 • realizacja różnorodnych projektów,
  lekcje muzealne,
 • bogata i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana do uczniów o różnych zainteresowaniach,
 • opieka specjalistów: pedagoga, psychologa, reedukatora, terapeuty SI, logopedy, rehabilitanta, socjoterapeuty,
 • organizowanie konkursów przedmiotowych (np.: kuratoryjnych, Alfik, Kangur, Torus),
 • wycieczki, zielone szkoły,
 • zajęcia na basenie.

Informacje dodatkowe

Szkoła oferuje uczniom koła przedmiotowe i zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, SKS, gry i zabawy ruchowe z elementami korektywy, wychowanie komunikacyjne, wychowanie do życia w rodzinie, lekcje języka francuskiego w ramach świetlicy, reedukację, rewalidację, rehabilitację, terapię integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, biblioterapię, Koło Turystyki Regionalnej, które w soboty organizuje rajdy.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który prowadzi konkurs „Klasa na medal”, organizuje m.in. walentynki, mikołajki, liczne akcje charytatywne. Uczniowie redagują „Gazetkę Szkolną”. W szkolnej świetlicy prowadzone są zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, muzyczne oraz zespół tańca ludowego. Przy szkole działa w godzinach 13.30 – 17.30 świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdo”. Co roku placówka organizuje „Zimę i Lato w mieście”.

Rada Rodziców organizuje bale karnawałowe, Dzień Dziecka, klasowe wigilie, funduje nagrody na szkolne konkursy i dla najlepszych uczniów. Od 10 lat współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Tymiankach Buciach.

W szkole działa drużyna harcerska i zuchowa. W roku szk. 2012/2013 realizujemy projekt unijny „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla klas I -III”, w ramach którego uczniowie mają zapewnione zajęcia rozwijające zainteresowania oraz wspierające rozwój.

Osiągnięcia

2003 r. – Tytuł „Lidera Integracji” nadany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Rzecznika Praw Dziecka
2006 r. – Laureat Warszawskiego Konkursu Plastycznego „Magiczne miejsca – legendy Warszawy”
2006/07 r. – Laureat i finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych; finalista Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego
2007 r. – Tytuł „Lidera Profilaktyki” za realizację Programu Wychowawczego „Szkoła Wrażliwych Serc” i Szkolnego Programu Profilaktyki nadany przez OPS Żoliborz
2007 r. – Laureat konkursu „Wiem, co jem”
2007 r. – Laureat Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj, majowa jutrzenko”
2007/2008 wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie informatycznym na pokaz lub grę przygodową w środowisku Logomocja „Bohater mojej ulubionej książki”
2008/09 r. – Finalista Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych, dwóch laureatów Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”
2009 r. – Tytuł „Promotor Ekologii” w X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego
2009 r. – Tytuł „Szkoła z klimatem” za realizację opracowanego samodzielnie programu „Aktywni dla klimatu” nadany przez Fundację Nasza Ziemia
2009 r. – Zielony Certyfikat I stopnia za realizację programu „W zielonym sercu Żoliborza
2009/10 r. – Finalista Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych
2010 r. – Prawo do przedłużenia znaku „Promotor Ekologii”
2010 r. – Tytuł „Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej” za szczególny sposób pobudzania i skupiania aktywności społecznej mieszkańców oraz tworzenie przez przykład i działanie aktywnego środowiska wychowawczego dla młodzieży
2010 r. – Certyfikat „Promotor Recyklingu”
2011 r. – Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Przedłużanie znaku „Promotor Ekologii”. Tytuł „Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej”
maj 2011 r. – Laureat Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko”
2011/2012 – Laureat Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego TORUS, 6 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, finalista Warszawskiej Olimpiady Języka Angielskiego, laureat Miejskiego Konkursu Ekologicznego „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”, I miejsce chłopców w Mistrzostwach Dzielnicy w Piłce Siatkowej
2012 r. – Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie informatycznym na pokaz w Logomocji, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, II miejsce w I ogólnowarszawskim konkursie plastycznym „Kaligram”
2012 r. – Mecenas Polskiej Ekologii, Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi
2012/2013 – laureat Kuratoryjnego Konkursu Przyrodniczego, I miejsce w dzielnicy Żoliborz w XIII Konkursie Ortograficznym „Ortografia na medal”, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik”.

Historia placówki

Od 1 września 1961 roku szkoła mieści się przy ul. Or-Ota 5 w centrum Starego Żoliborza. Pierwszy oddział integracyjny utworzono w roku szkolnym 1992/1993. W roku 2000 nadano placówce imię Artura Oppmana i ustanowiono w marcu Święto Szkoły. W latach 2005-2007 uczniowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Centrum Informacji Europejskiej i wzięli udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Dwukrotnie przyznano naszej szkole certyfikat w ramach europejskiego programu „Spring Day in Europe”. W latach 2006-2008 aktywnie realizowaliśmy ogólnopolski program „Szkoła bez przemocy”. Placówka od wielu lat jest zaangażowana w edukację ekologiczną. Była organizatorem III Szkolnego Dnia Ziemi 1998 pod hasłem „Odpady zagrożeniem środowiska”, Tygodnia Ekologicznego w 2005 r., corocznej akcji „Godzina dla Ziemi”, Kampanii Wodnej PAH 2009 r. W latach 2007-2009 realizowaliśmy przedsięwzięcia związane z realizacją programu „Zielony Certyfikat”. W latach 2007-2010 realizowaliśmy zadania związane z włączeniem naszej szkoły do sieci szkół promujących zdrowie i nadaniem placówce Wojewódzkiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”. W 2009 r. z okazji Konwencji o Prawach Dziecka wzięliśmy udział w projekcie pod patronatem UNICEF-u „Szkoła z Prawami Dziecka”. W roku szkolnym 2009/10 realizowaliśmy program selektywnej zbiórki odpadów „Sklep – wysypisko: ulica jednokierunkowa?”. Agencja Narodowa Programu „Uczenie się przez całe życie” zaakceptowała udział naszej szkoły w latach 2009-2011 w realizacji międzynarodowego programu Wielostronnych Partnerstw Szkół Comenius pt. „Konsumujmy mniej tak, aby wystarczyło dla wszystkich” . W 2010 r. zorganizowaliśmy forum ekologiczne, sympozjum naukowe „Alternatywne źródła energii” oraz happening pod hasłem „Zatrzymajmy globalne ocieplenie! To globalne ostrzeżenie!”; 14 X 2011 r. uroczyście obchodziliśmy 50. lecie naszej placówki. W grudniu 2011 r. byliśmy organizatorami Dzielnicowego Dnia Dobrego Jedzenia. Patronat nad uroczystością objął Burmistrz Dzielnicy Żoliborz; W grudniu 2012 r. byliśmy organizatorami Regionalnej Ceremonii Szkoły dla Ekorozwoju. Podczas tej gali szkoła nasza otrzymała Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi. Rokrocznie bierzemy udział w akcji „Góra Grosza” i „Nakrętka”. 16 lutego 2012 r. zorganizowaliśmy Konferencję Dzielnicową „Sześciolatek w I klasie”; W latach 2010 – 2013 byliśmy współorganizatorami Żoliborskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Skip to content