Samorząd uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi 6 osób. Każdy z członków samorządu uczniowskiego pełni inną funkcję. Jedną z nich jest przygotowywanie tablicy samorządowej, na której wieszane są aktualności z życia szkoły i Samorządu. Drugą funkcją jest dbanieo ciągły dopływ aktualności na stronie internetowej naszej szkoły.

Klasa na medal to szkolny konkurs, w którym uczniowie mogą wykazać się talentem artystycznym, sportowym i naukowym. Praca Samorządu w tym konkursie polega na obmyślaniu reguł, poszczególnych zadań i ocenianie ich.

Prowadzimy jeszcze wiele innych atrakcji, np.: organizacja dyskotek, konkursów (nagrody funduje Rada Rodziców, która nigdy nie odmawia nam pomocy), szkolnej skrzynki pomysłów, do której uczniowie mogą wrzucać swoje propozycje. Nasz Samorząd działa po to, żeby reprezentować uczniów naszej szkoły na najróżniejszych uroczystościach i także po to, by uczniowie chętniej przychodzili do szkoły.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego są w pełni demokratyczne – powszechne, bezpośrednie, równe i tajne.

Osoby startujące w wyborach do Samorządu zgłaszają swoją kandydaturę na karcie z 10 podpisami popierających ich uczniów. Potem już mogą prowadzić kampanię wyborczą: przygotowują plakaty, zachęcające do głosowania, spotykają się z wyborcami. Nad przebiegiem kampanii czuwają: Komisja Wyborcza (wybrana przez Przewodniczących i Zastępców klas) oraz Opiekunowie Samorządu. Oni też przygotowują karty wyborcze i stanowiska komisji.

Na wybory każdy uczeń przychodzi z legitymacją szkolną i głosuje na wybranych przez siebie dwóch kandydatów. Na 3 letnią kadencję uczniowie wybierają Opiekunów Samorządu oraz Rzecznika Praw Ucznia. Po skończonym głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki.

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca:

 • Maja Szyszkowska 8b

Zastępcy:

 • Michał Leszewski 4c
 • Sebastian Kiciński 8b
 • Anna Ufnal 4a
 • Mikołaj Cegliński 6a
 • Zofia Malesa 6a
 • Antonina Kuć 6e
 • Tonya Afek 6c

Opiekunowe SU wybrani przezuczniów naszej szkoły:

 • P. Kinga Wojciechowska (wybrana w 2020 r. na 3 letnią kadencję)
 • P. Agata Gołaj (wybrana w 2020 r. na 3 letnią kadencję)
 • P. Anna Lecyk ( wybrana w 2020r. na 3 letnią kadencję)
 • P. Diana Guc ( wybrana w 2020r. na 3 letnią kadencję)

Rzecznik praw ucznia wybrany przez uczniów naszej szkoły

 • P. Katarzyna Daniluk

Sprawozdanie – I semestr

DZIAŁANIE TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Spotkanie SU – plan pracy i terminy spotkań wrzesień P. K. Daniluk,
P. K. Wojciechowska,
P. A. Gołaj, SU
2. Opieka nad tablicami SU. Cały semestr Kl.1-3:
P. K. Wojciechowska
i Samorządy Klasowe;
Kl.4-6, P. A. Gołaj
3. Informacje na stronę internetową szkoły. Cały semestr P. A. Gołaj,
P. K. Wojciechowska
4. Akcje charytatywne: Góra Grosza, I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem listopad,
grudzień
Członkowie SU,
P. K. Wojciechowska, Maja Szyszkowska
5. Dyżury uczniowskie. Cały semestr Borys Sławiński,
P. K. Daniluk
6. Konkurs Klasa
na Medal.
Cały semestr Kl.1-3:
P. K. Wojciechowska,
Samorządy Klasowe;
Kl.4-6: P. K. Daniluk,
Paulina Januszek
7. Konkursy:
Najlepszy Przedmiotowiec
Najlepszy Matematyk, Najlepszy Historyk, Najlepszy Sportowiec
Cały semestr Kl. 4-6: Rada SU
i nauczyciele przedmiotowi
8. Skrzynka pomysłów Cały semestr Kl.4-6: Borys Sławiński
Kl.1-3: Maja Szyszkowska
9. Konkurs SU Rozpoznaj Nauczyciela Październik Kl. 4-6: P. A. Gołaj, Wiktor Szczepański, Hanna Ciekanowska, Joanna Zdun

 

Klasa na medal

Co punktujemy:

 1. Dekoracje klasowe (pomysł, staranność wykonania: 10pkt.; samodzielność: 10pkt., tzn. im więcej własnoręcznie wykonanych elementów, tym lepiej): 20pkt.
 2. Ocena pań woźnych za porządek, który zostawia po sobie klasa: od -10 do +10 pkt. za miesiąc.
 3. Punkty za konkursy ogłoszone dla całych klas: wg punktacji konkursowej.
 4. Punkty za laureatów szkolnych: 5 pkt. i międzyszkolnych konkursów: 10 pkt.
 5. Punkty za dodatkowe przedsięwzięcia podjęte przez klasę: od 5 do 20 pkt.
 6. Punkty przyznawane przez nauczycieli (raz w semestrze dla całej klasy) uczących w danej klasie za: zaangażowanie na lekcjach i zachowanie: od – 10 do + 10 pkt.
 7. Punkty za ubiór szkolny: od 10 pkt. będą odejmowane 2 pkt. za każdą osobę nieodpowiednio ubraną.
 8. Średnia ocen na i semestr: średnia ocen x 10.

z życzeniami samych sukcesów – su

 

Skip to content