Wymagania edukacyjne 2023/2024

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I – III

Lp. Poziom edukacyjny Link do dokumentu
1. klasa 1 Otwórz w nowej karcie
2. klasa 2 Otwórz w nowej karcie
3. klasa 3 Otwórz w nowej karcie
4 etyka klasy 1-3 Otwórz w nowej karcie

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV – VIII

Lp. Przedmiot Klasa Link do dokumentu
1. Język polski 4 Otwórz w nowej karcie
5 Otwórz w nowej karcie
6 Otwórz w nowej karcie
7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
2. Język angielski 4 Otwórz w nowej karcie
5 Otwórz w nowej karcie
6 Otwórz w nowej karcie
7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
  kl. dwujęzyczna 8 Otwórz w nowej karcie
3. Język hiszpański 7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
4 Język francuski 1 i 2 Otwórz w nowej karcie
3 Otwórz w nowej karcie
5 Otwórz w nowej karcie
5. Matematyka 4 Otwórz w nowej karcie
5 Otwórz w nowej karcie
6 Otwórz w nowej karcie
7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
6 Biologia 5 Otwórz w nowej karcie
6 Otwórz w nowej karcie
7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
7. Chemia 7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
8. Fizyka 7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
9. EDB 8 Otwórz w nowej karcie
10. Etyka 4 Otwórz w nowej karcie
5 Otwórz w nowej karcie
6 Otwórz w nowej karcie
7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
11. Geografia 5 Otwórz w nowej karcie
6 Otwórz w nowej karcie
7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
12. Historia 4 Otwórz w nowej karcie
5 Otwórz w nowej karcie
6 Otwórz w nowej karcie
7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
13. Informatyka 4 Otwórz w nowej karcie
5 Otwórz w nowej karcie
6 Otwórz w nowej karcie
7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
14. Muzyka 4 Otwórz w nowej karcie
5 Otwórz w nowej karcie
6 Otwórz w nowej karcie
7 Otwórz w nowej karcie
15. Plastyka 4 – 6 Otwórz w nowej karcie
16. Technika 4 – 6 Otwórz w nowej karcie
17. Przyroda 4 Otwórz w nowej karcie
18. WOS 8 Otwórz w nowej karcie
19. Wychowanie fizyczne 4 Otwórz w nowej karcie
5 Otwórz w nowej karcie
6 Otwórz w nowej karcie
7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie
20. WDŻ   Otwórz w nowej karcie
21. Religia 4 Otwórz w nowej karcie
5 Otwórz w nowej karcie
6 Otwórz w nowej karcie
7 Otwórz w nowej karcie
8 Otwórz w nowej karcie

 

Skip to content