Rada rodziców SP 68

Wierzymy, że rodzice mają do odegrania ważną rolę w społeczności szkolnej. Rada rodziców to ogół wszystkich rodziców i opiekunów ponad 400 uczniów i uczennic tej szkoły. Aby umożliwić koordynację naszych działań i dobrą współpracę z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, co roku wybierane jest prezydium rady rodziców. Praca w prezydium jest pracą społeczną, nieodpłatną.

W roku szkolnym 2023/2024 w skład prezydium wchodzą następujące osoby:

Agata Golisz – Przewodnicząca
Joanna Radomska – I Zastępca
Justyna Celitan – II Zastępca 
Ewa Kowalczyk – III Zastępca
Anna Szymańska – Skarbniczka

Rada rodziców uczestniczy w dyskusjach na temat życia szkoły i opiniuje najważniejsze dokumenty formalizujące działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne prowadzone w szkole. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczna, dyrektorem szkoły i samorządem uczniowskim organizuje lub współorganizuje oraz finansuje przedsięwzięcia, wydarzenia i działania ważne z punktu widzenia rodziców.

Rada rodziców prowadzi na portalu Facebook stronę internetową “Społeczność Rodziców Oppmana”, gdzie zamieszcza zaproszenia i relacje z wydarzeń, prowadzi dyskusje na tematy istotne dla szkolnej społeczności oraz informacje o swojej działalności. Najważniejsze informacje przekazywane są rodzicom dodatkowo za pomocą aplikacji Librus i poczty elektronicznej (o ile osoba wyrazi na to zgodę).

Kontakt do nas:

sp68radarodzicow@gmail.com

Konto rady rodziców:

nr 24 1020 1026 0000 1602 0209 8218
Bank PKOBP Oddział 2 w Warszawie
tytułem: darowizna, nazwisko ucznia, klasa

Dane do faktury, lub rachunku:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 68
ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa
NIP : 525-20-99-874

Ze względów organizacyjnych rada rodziców może rozliczyć tylko faktury lub rachunki i opłacone gotówką i taka forma płatności powinna być oznaczona na dokumencie.

Skip to content