Patron szkoły

Artur OppmanOd 6. marca 2000 roku patronem naszej szkoły jest Artur Oppman (Or Ot) 1867-1931 zasłużony warszawiak, dziennikarz, popularny pisarz, który całe swoje życie i działalność publiczną związał z Warszawą.

Studiował w Szkole Handlowej im. Kronenberga oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był redaktorem „Wędrowca” i współredaktorem „Tygodnika Ilustrowanego”. W 1920 r. wstąpił do wojska i w latach 1921-25 redagował „Żołnierza Polskiego” i „Podoficera”, uczestniczył w wielu akcjach kulturalno-oświatowych na rzecz Wojska Polskiego za co otrzymał tytularny stopień pułkownika WP.

Artur Oppman był inicjatorem wielu imprez o tematyce patriotycznej, z których dochód przeznaczano na pomoc dla niezamożnej młodzieży szkolnej.

Od debiutu poetyckiego w 1883 r. w „Dzienniku dla Wszystkich” współpracował z wieloma pismami warszawskimi jako felietonista.

Miłośnik przeszłości i tradycji warszawskich zyskał Or-Ot popularność utworami poetyckimi poświęconymi Staremu Miastu, jego architekturze i legendom (zbiory: „Ze Starego Miasta”, „Moja Warszawa”, „Kronika mieszczańska o Malchrze Gąsce” i „Kronika mieszczańska imć panów Barwinków”).

„Epopeja napoleońska”, „Pieśni o sławie”, „Pieśni o księciu Józefie”, „Śpiewy historyczne” to publikacje Or-Ota poświęcone tradycji walk o niepodległość.

W dorobku twórczym A. Oppmana jest także kilka tomików wierszy i prozy dla dzieci: „Bal i koncert u sikorki”, „Stoliczku nakryj się” oraz cykl opowieści „Legendy warszawskie”.

W Polsce niepodległej stał się Or-Ot bardem okolicznościowym ważniejszych zdarzeń, obchodów i rocznic narodowych.

Za działalność społeczną i patriotyczną otrzymał wiele odznaczeń, m. in. Krzyż Oficerski Polonia Restituta, Legię Honorową V Klasy.

W dowód uznania zasług dla Warszawy przyznano A. Oppmanowi Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy.

Na uroczystość przyznania szkole imienia Artura Oppmana Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz ufundował nowy sztandar i współfinansował razem z Radą Rodziców wykonanie popiersia poety, które ustawiono w hollu szkoły.

Skip to content