Konkursy kuratoryjne 2023/2024

Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Konkursy organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r., poz. 1036 z późn. zm.) w roku szkolnym 2023/2024

Link do tabeli z konkursami

 

Podobne posty

Skip to content