Zaktualizowane zasady rozliczania wolontariatu zostały zamieszczone na szkolnej stronie internetowej https://oppman.edu.pl/wolontariat/.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami z tej strony.


Uczniowie, którzy w poprzednich latach realizowali działania w szkole lub poza nią
będą mieli dopiętą poprzednią kartę rozliczeniową do nowego dzienniczka wolontariusza.

Od tego roku szkolnego będziemy potwierdzali realizację godzin w nowym Dzienniczku wolontariusza.

Na stronie zamieszczony został również wzór zaświadczenia o realizacji wolontariatu poza szkoła.

Warto również odwiedzić stronę: Wpis za udział w wolontariacie 

Zasady przejściowe dla klas 7 i 8 (w roku szkolnym 2023/2024 i klas 8 w 2024/2025)

1. w przypadku uczniów klasy 7, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin w klasie 7 i co najmniej 20 godzin w klasie 8 (łącznie 40 godzin w ostatnich dwóch latach nauki)

2. w przypadku uczniów klasy 8, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin

3. w przypadku uczniów, którzy we wcześniejszych latach nauki otrzymali wpis na świadectwie promocyjnym, powinien on być przepisany na świadectwo ukończenia szkoły

 

 

Podobne posty

Skip to content