Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY

 • Marzena Ocias – nauczyciel dyplomowany

WICEDYREKTORZY SZKOŁY

 • Katarzyna Pokrzywnicka– nauczyciel mianowany

KIEROWNIK ŚWIETLICY

 • Dorota Kubalska – nauczyciel

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Lena Brulińska – nauczyciel dyplomowany
 • Joanna Dąbrowska – nauczyciel mianowany
 • Barbara Emerla – nauczyciel mianowany
 • Joanna Jełowicka – nauczyciel dyplomowany – (urlop)
 • Olga Matuszewska – nauczyciel dyplomowany
 • Kinga Wojciechowska – nauczyciel dyplomowany
 • Izabela Matusiewicz – nauczyciel początkujący
 • Marta Przybysz – nauczyciel mianowany

JĘZYK POLSKI

 • Izabela Drozdowicz – nauczyciel dyplomowany
 • Iwona Michniewicz – nauczyciel dyplomowany
 • Irmina Napiórkowska – nauczyciel mianowany
 • Katarzyna Pokrzywnicka – nauczyciel mianowany

JĘZYK ANGIELSKI

 • Katarzyna Daniluk – nauczyciel dyplomowany
 • Hanna Jutras – nauczyciel kontraktowy
 • Aleksandra Kasprzycka – nauczyciel dyplomowany
 • Katarzyna Kurkiewicz – nauczyciel kontraktowy
 • Marta Szymankiewicz – nauczyciel dyplomowany
 • Damian Warzycha – nauczyciel kontraktowy

JĘZYK FRANCUSKI

 • Joanna Grabowska – nauczyciel stażysta

JĘZYK HISZPAŃSKI

 • Magdalena Nakielska – nauczyciel mianowany

HISTORIA

 • Agata Gołaj – nauczyciel dyplomowany
 • Janusz Kuźnieców – nauczyciel dyplomowany

WOS

 • Agata Gołaj – nauczyciel dyplomowany

MATEMATYKA

 • Małgorzata Nasiłowska – nauczyciel dyplomowany
 • Robert Kharitonov – nauczyciel mianowany
 • Katarzyna Zawadzka – nauczyciel kontraktowy
 • Maria Solarz – nauczyciel dyplomowany

PRZYRODA

 • Beata Domińczak – nauczyciel dyplomowany

BIOLOGIA

 • Beata Domińczak – nauczyciel dyplomowany

PLASTYKA

 • Irina Harasym – nauczyciel początkujący

TECHNIKA

 • Marzena Ocias – nauczyciel dyplomowany
 • Izabela Górecka – nauczyciel dyplomowany

MUZYKA

 • Anna Kocyła – nauczyciel dyplomowany

INFORMATYKA / ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 • Anna Lecyk – nauczyciel dyplomowany

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Magdalena Czenska – nauczyciel mianowany
 • Grażyna Krauss – nauczyciel dyplomowany
 • Radosław Manicki – nauczyciel dyplomowany

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 • Radosław Manicki – nauczyciel dyplomowany

RELIGIA

 • Robert Kharitonov – nauczyciel mianowany
 • Marcin Sakowski – nauczyciel początkujący
 • s. Bogumiła Woszczak – nauczyciel dyplomowany

ETYKA

 • Lena Brulińska – nauczyciel dyplomowany
 • Joanna Dąbrowska – nauczyciel mianowany
 • Barbara Emerla – nauczyciel mianowany
 • Hanna Jutras – nauczyciel początkujący
 • Joanna Jełowicka – nauczyciel dyplomowany (urlop)
 • Kinga Wojciechowska – nauczyciel dyplomowany

CHEMIA

 • Alicja Kończyk- nauczyciel dyplomowany
 • Maria Wasiluk – Brzozowska – nauczyciel dyplomowany

FIZYKA

 • Marek Sobieszczański – nauczyciel początkujący

GEOGRAFIA

 • Anna Jaskólska – nauczyciel początkujący

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 • Beata Domińczak – nauczyciel dyplomowany

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Marta Szymankiewicz – nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

 • Krystyna Komsta – nauczyciel dyplomowany (urlop)
 • Dorota Kosińska – nauczyciel dyplomowany
 • Katarzyna Kot – nauczyciel dyplomowany
 • Sylwia Makuchowska – nauczyciel mianowany
 • Emilia Nikoniuk – nauczyciel mianowany
 • Karolina Pawłowska – nauczyciel mianowany
 • Magdalena Szabłowska – nauczyciel początkujący- (urlop)
 • Agnieszka Ścieżyńska – nauczyciel dyplomowany
 • Zofia Jędrzejwska – nauczyciel stażysta
 • Aleksandra Nidzińska – nauczyciel stażysta

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Ewa Kiraga – nauczyciel dyplomowany

ŚWIETLICA SZKOLNA

 • Dorota Kubalska – nauczyciel mianowany
 • Joanna Grabowska – nauczyciel stażysta
 • Anna Kocyła – nauczyciel dyplomowany
 • Olga Matuszewska – nauczyciel dyplomowany
 • Maria Wittenberg – nauczyciel mianowany
 • Alicja Wolska – nauczyciel dyplomowany
 • Małgorzata Zarycka – nauczyciel dyplomowany

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • Anna Zawodniak – nauczyciel początkujący
 • Anna Wydra – nauczyciel początkujący
 • Łukasz Kostrzewa – nauczyciel mianowany

PEDAGOG SZKOLNY

 • Bogusława Fila-Kołodziejczak – nauczyciel dyplomowany

PSYCHOLOG

 • Natalia Bonisławska – nauczyciel początkujący
 • Anna Łubkowska – nauczyciel stażysta

LOGOPEDA

 • Anna Radzka – Adamczyk – nauczyciel początkujący

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • Agnieszka Czechowska – nauczyciel mianowany
 • Joanna Kwiatkowska – nauczyciel dyplomowany

TERAPIA SI

 • Joanna Kwiatkowska – nauczyciel dyplomowany

PEDAGOG SPECJALNY

 • Agnieszka Ścieżyńska – nauczyciel dyplomowany
Skip to content