Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY

 • Agnieszka Jajkiewicz-Sołtys – nauczyciel dyplomowany

WICEDYREKTOR SZKOŁY

 • Beata Kaftańska, klasy 1 – 3 – nauczyciel dyplomowany
 • Ewa Butryn, klasy 4 – 8 – nauczyciel dyplomowany

KIEROWNIK ŚWIETLICY

 • Dorota Kubalska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Lena Brulińska – nauczyciel dyplomowany
 • Joanna Dąbrowska – nauczyciel kontraktowy
 • Barbara Emerla – nauczyciel mianowany
 • Diana Guc – nauczyciel mianowany
 • Natalia Guc – nauczyciel mianowany
 • Joanna Jełowicka – nauczyciel dyplomowany
 • Joanna Kukla – nauczyciel dyplomowany
 • Katarzyna Szuflet – nauczyciel dyplomowany
 • Ewa Wiatrak – nauczyciel dyplomowany
 • Kinga Wojciechowska – nauczyciel dyplomowany

JĘZYK POLSKI

 • Agnieszka Czechowska – nauczyciel kontraktowy
 • Izabela Drozdowicz – nauczyciel dyplomowany
 • Iwona Michniewicz – nauczyciel dyplomowany
 • Irmina Napiórkowska – nauczyciel kontraktowy
 • Katarzyna Pokrzywnicka – nauczyciel mianowany

JĘZYK ANGIELSKI

 • Katarzyna Daniluk – nauczyciel dyplomowany
 • Hanna Jutras – nauczyciel stażysta
 • Aleksandra Kasprzycka – nauczyciel dyplomowany
 • Katarzyna Kurkiewicz – nauczyciel kontraktowy
 • Agnieszka Nojszewska – nauczyciel mianowany
 • Marta Szymankiewicz – nauczyciel dyplomowany
 • Damian Warzycha – nauczyciel kontraktowy

JĘZYK FRANCUSKI

 • Joanna Grabowska – nauczyciel stażysta

JĘZYK HISZPAŃSKI

 • Magdalena Nakielska – nauczyciel kontraktowy

HISTORIA

 • Agata Gołaj – nauczyciel dyplomowany
 • Tomasz Niedziela – nauczyciel stażysta
 • Barbara Wójcik – nauczyciel dyplomowany

MATEMATYKA

 • Małgorzata Nasiłowska – nauczyciel dyplomowany
 • Maria Solarz – nauczyciel dyplomowany
 • Katarzyna Zawadzka – nauczyciel kontraktowy

PRZYRODA

 • Iwona Brzezińska – nauczyciel dyplomowany

BIOLOGIA

 • Beata Domińczak – nauczyciel dyplomowany

PLASTYKA

 • Izabela Szyszka – nauczyciel dyplomowany

TECHNIKA

 • Marzena Ocias – nauczyciel dyplomowany

MUZYKA

 • Anna Kocyła – nauczyciel dyplomowany

INFORMATYKA / ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 • Anna Lecyk – nauczyciel dyplomowany
 • Marzena Ocias – nauczyciel dyplomowany
 • Maria Pawłowska – nauczyciel dyplomowany

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Magdalena Czenska – nauczyciel mianowany
 • Karol Frąckiewicz – nauczyciel kontraktowy
 • Grażyna Krauss – nauczyciel dyplomowany
 • Maria Pawłowska – nauczyciel dyplomowany
 • Jarosław Śliwiński – nauczyciel mianowany (urlop)
 • Elżbieta Wrzesień – nauczyciel dyplomowany

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 • Radosław Manicki – nauczyciel dyplomowany

RELIGIA

 • s. Barbara Bednarz – nauczyciel dyplomowany
 • Robert Kharitonov – nauczyciel kontraktowy

ETYKA

 • Lena Brulińska – nauczyciel dyplomowany
 • Joanna Dąbrowska – nauczyciel kontraktowy
 • Barbara Emerla – nauczyciel mianowany
 • Diana Guc – nauczyciel mianowany
 • Natalia Guc – nauczyciel mianowany
 • Hanna Jutras – nauczyciel stażysta
 • Joanna Jełowicka – nauczyciel dyplomowany
 • Joanna Kukla – nauczyciel dyplomowany
 • Katarzyna Szuflet – nauczyciel dyplomowany
 • Ewa Wiatrak – nauczyciel dyplomowany
 • Kinga Wojciechowska – nauczyciel dyplomowany

CHEMIA

 • Alicja Kończyk- nauczyciel dyplomowany
 • Maria Wasiluk – Brzozowska – nauczyciel dyplomowany

FIZYKA

 • Marek Sobieszczański – nauczyciel kontraktowy

GEOGRAFIA

 • Anna Jaskólska – nauczyciel kontraktowy
 • Agnieszka Nojszewska – nauczyciel mianowany

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 •  

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Iwona Mierzwa – nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

 • Aleksandra Godlewska – nauczyciel kontraktowy (urlop)
 • Lena Kajzer – nauczyciel kontraktowy (urlop)
 • Krystyna Komsta – nauczyciel dyplomowany
 • Dorota Kosińska – nauczyciel dyplomowany
 • Katarzyna Kot – nauczyciel dyplomowany
 • Sylwia Makuchowska – nauczyciel mianowany
 • Emilia Nikoniuk – nauczyciel kontraktowy
 • Karolina Pawłowska – nauczyciel mianowany
 • Joanna Sobieszuk – nauczyciel dyplomowany
 • Magdalena Szabłowska – nauczyciel kontraktowy
 • Agnieszka Ścieżyńska – nauczyciel dyplomowany
 • Monika Zych – nauczyciel kontraktowy
 • Paulina Żukowska – nauczyciel kontraktowy (urlop)

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Ewa Kiraga – nauczyciel dyplomowany

ŚWIETLICA SZKOLNA

 • Dorota Kubalska – nauczyciel mianowany
 • Joanna Grabowska – nauczyciel stażysta
 • Anna Kocyła – nauczyciel dyplomowany
 • Olga Matuszewska – nauczyciel mianowany
 • Tomasz Niedziela – nauczyciel stażysta
 • Marta Szal – nauczyciel dyplomowany
 • Maria Wittenberg – nauczyciel mianowany
 • Alicja Wolska – nauczyciel dyplomowany
 • Małgorzata Zarycka – nauczyciel dyplomowany
 • Anna Zawodniak – nauczyciel kontraktowy

PEDAGOG SZKOLNY

 • Bogusława Fila-Kołodziejczak – nauczyciel dyplomowany
 • Ilona Przybylska – nauczyciel kontraktowy

PSYCHOLOG

 • Natalia Bonisławska – nauczyciel stażysta
 • Emilia Krysińska – nauczyciel stażysta

LOGOPEDA

 • Janina Michalska – nauczyciel mianowany

REWALIDATOR

 • Ewa Butryn – nauczyciel dyplomowany

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • Agnieszka Czechowska – nauczyciel mianowany
 • Joanna Kwiatkowska – nauczyciel kontraktowy

TERAPIA SI

 • Joanna Kwiatkowska – nauczyciel mianowany
Skip to content