Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym ASTRONOMIA ART.
Obowiązują 4 kategorie wiekowe: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę na konkurs.
Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie dostępnym tutaj:
https://konkursydladzieci.eu/zobacz/miedzynarodowy-konkurs-plastyczno-fotograficzny-astronomia-art-3/
Do pracy należy trwale przymocować tabelę z danymi autora
i wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu).
Prace przynosimy nauczycielkom do 25 października:
– uczniowie klas 1-3 przynoszą prace swojej wychowawczyni
– uczniowie klas 4-8 przynoszą prace nauczycielce plastyki p. Irinie Harasym


Zapraszamy uczniów klas VII – VIII do udziału w szkolnym etapie olimpiady z języka angielskiego
organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu.
Etap szkolny odbędzie się 6 listopada 2023
Wszystkich chętnych proszę o zapisywanie się poprzez librusa do końca tygodnia.
Udział w olimpiadzie jest bezpłatny.
Nauczyciel: Damian Warzycha


Zapraszam uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie Higieja.
Uczniowie chętni muszą do 10 listopada złożyć do nauczycielki biologii
podpisane pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 3).
I etap odbędzie się 16 listopada o godz. 9.00.
Więcej informacji o konkursie na stronie
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-tematyczne-i/17558,Konkursu-o-Zdrowiu-Higieja.html

Nauczyciel: Beata Domińczak


Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik”.
Chęć uczestnictwa zgłaszamy swojej wychowawczyni do 31.10.23 r.
Koszt udziału wynosi 14 zł.
Konkurs odbędzie się w dniu 22.11.2023 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora: https://jersz.pl/konkurs/alfik-matematyczny/

Nauczyciel: Joanna Dąbrowska


Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik”.
Chęć uczestnictwa zgłaszamy nauczycielowi matematyki do 31.10.23 r.
Koszt udziału wynosi 14 zł.
Konkurs odbędzie się w dniu 22.11.2023 r.

Nauczyciel: Maria Solarz


Zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w Konkursie Informatycznym LOGIA
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki oraz przetwarzania napisów i list w języku programowania Python.
Etap szkolny:
Początek etapu szkolnego – 2 listopada 2023,
Koniec dostępu do testu z ogólnej wiedzy informatycznej 21 listopada 2023 godz. 14.00,
Koniec możliwości wysyłania rozwiązań algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki oraz definiowania obliczeń. Koniec etapu szkolnego – 22 listopada 2023
Strona konkursowa: https://logia.oeiizk.waw.pl/etap

Nauczyciel: Anna Lecyk


Zapraszam do udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego.
Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe: klasy 3-4, 5-6 oraz 7-8.
Warunkiem wzięcia udziału jest przyniesienie do p. Daniluk wydrukowanej i podpisanej zgody rodzica (link poniżej) najpóźniej do dnia 27.10.2023 r.
Etap szkolny – 24.11.2023 r.
Link poniżej zawiera również przykładowe testy z poprzednich lat.
Czekam na zgłoszenia!
https://sp84targowek.eduwarszawa.pl/strefa-ucznia/konkursy/warszawska-olimpiada-jezyka-angielskiego

Nauczyciel: Katarzyna Daniluk

Podobne posty

Skip to content