Konkursy informatyczne 2022/2023

Wykaz konkursów, z których każdy zawiera opis w dalszej części strony:

I. Konkurs informatyczny Logia – link do strony konkursu

II. Olimpiada informatyczna juniorówlink do strony olimpiady

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I. Konkurs informatyczny Logia – link do strony konkursu

Informacje ogólne

  1. Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
  2. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.
  3. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki oraz przetwarzania napisów i list w języku programowania Python.

Co robi uczeń, aby wziąć udział w konkursie?

  • uczeń zakłada konto na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl,
  • pobiera (w dziale Organizacja) i drukuje Kartę zgłoszenia do konkursu LOGIA, na której rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na udział w konkursie,
  • oświadczenie jest poświadczane przez szkołę,
  • uczeń wysyła skan zgłoszenia za pomocą formularza na platformie konkursowej (w dziale Organizacja) w terminie od 3 października do 18 listopada godz. 14:00.

Uwaga! Dostęp do rozwiązywania testu i wysyłania rozwiązań zadań będzie możliwy po zatwierdzeniu przesłanej Karty zgłoszenia.

II. Olimpiada informatyczna juniorówlink do strony olimpiady


1. Rejestracja

Rejestracja na zawody XVII Olimpiady Informatycznej Juniorów rozpoczęła się. Uczniowie rejestrują się w SIO2.

Szczegółowa instrukcja dla uczniów

Aby uczeń mógł wziać udział w Olimpiadzie musi posiadać konto w Systemie Informatycznym Olimpiady (SIO2). Formularz rejestracyjny jest pod adresem https://sio2.mimuw.edu.pl/register/. W kolejnych krokach należy być zalogowanym na swoje konto.

Zawody I stopnia
Zawody I stopnia XVII OIJ składają się z:

  • Części zadaniowej, która rozpocznie się 26 września 2022 (poniedziałek) i zakończy 5 stycznia 2023 (czwartek). Tura ta polega na samodzielnym rozwiązywaniu prostych problemów programistycznych w wybranym języku programowania (C++ albo Python). Rozwiązania te są sprawdzane automatycznie.
  • Testu wiedzy informatycznej, który sprawdza podstawowe umiejętności algorytmiczne uczestników. Test odbedzie się 27 października 2022 (czwartek).

Dokładniejszy opis zawodów znajdziesz na stronie Przewodnik po OIJ oraz w Zasadach organizacji zawodów.

Skip to content