Książki naszych marzeń

W związku z uczestnictwem w programie jesteśmy jako szkoła zobowiązani do pedagogizacji rodziców w zakresie wpływu czytania na rozwój dziecka. Informacja zredagowana przez bibliotekę szkolną tutaj.

W związku z uczestnictwem w programie jesteśmy jako szkoła zobowiązani do pedagogizacji rodziców w zakresie wpływu czytania na rozwój dziecka.

Wpływ czytania na rózwój dzieci i młodzieży

Każdy z nas pragnie dla swojego dziecka dobrego dzieciństwa i szczęśliwej przyszłości. Ale czy wiemy, jak to osiągnąć? Jak sprawić, by dziecko wyrosło na człowieka zdrowego emocjonalnie, samodzielnego i mądrego, otwartego na ludzi, dobrze radzącego sobie we współczesnym świecie, umiejącego wykorzystać swoje predyspozycje i uzdolnienia? Wiele zależy od rodziców.
Dzieciństwo nie polega na kolekcjonowaniu gadżetów, lecz dobrych chwil z rodziną, dobrych wzorców i wartości, takich jak miłość, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, radość.
Dlatego starajmy się spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu. Będzie mu łatwiej odnaleźć się i mądrze poruszać we współczesnym świecie pełnym hałaśliwych atrakcji, fałszywych wartości i prawdziwych zagrożeń: od palenia papierosów i picia alkoholu, po wczesny seks, narkotyki i działania aspołeczne.

Czytając dziecku od urodzenia możemy wiele zrobić. Zanim zacznie mówić i czytać, powinno się dobrze osłuchać z językiem i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie.
Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka. Znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny Jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowania, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.
Zwrócono również uwagę na to, że dziecko, któremu czyta się codziennie czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpływają na jakość jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy.

Stwierdzono, że jeżeli rodzice nie znajdą czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby swą karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie narażają całą jego przyszłość.
Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka.

Wśród kolejnych atutów głośnego czytania wymienia się – korzyści językowe i umysłowe. Dzieci, którym się czyta będą używały bogatego i pięknego języka, posiądą umiejętności ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy, czyli wartości bardzo ważne w życiu społecznym. Dzięki głośnemu czytaniu nauka w szkole będzie dla niego łatwiejsza i przyjemniejsza.

Nie porzucajmy czytania, gdy dziecko potrafi już czytać samo! Rytuał głośnego czytania może trwać nawet wtedy, gdy jest już ono w gimnazjum.

17 zalet książki:

 1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
 2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
 3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
 4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
 5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
 6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
 8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
 9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w rozumieniu zależności.
 10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
 11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
 12.  Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
 13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
 14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
 15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
 16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą – nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.
 17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom… Literaturę dziecięcą można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.

Czytanie jest jak witamina i szczepionka, dlatego czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie!
Na podstawie wypowiedzi dr Doroty Grabowskiej IINiSB UW Sulejówek, 12 maja 2015 r. oraz listu do rodziców prezesa Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” – Ireny Koźmińskiej

W ramach programu zostały zakupione do biblioteki szkolnej 133 książki ich zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Książki naszych marzeń – prace projektowe klas IV

Zapraszamy do obejrzenia wybranych plastycznych prac projektowych uczniów klas 4, przygotowanych w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

Skip to content