Erasmus +

„PRZESZŁOŚĆ KLUCZEM DO ZROZUMIENIA WSPÓŁCZESNEJ EUROPY”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 do 30 września 2022 roku w ramach programu: Erasmus + akcja KA 229 współpraca szkół

2. Charakterystyka projektu:
Motywem przewodnim projektu jest propagowanie dziedzictwa kulturowego wśród nastolatków. Zagadnienia szczegółowe dotyczą: kształtowania świadomości kulturalnej, zachęcaniu poprzez dobre praktyki do zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojego kraju oraz krajów partnerskich, poszerzania świadomości młodych ludzi jak ważny wpływ na ich życie ma świadomość historyczna i kulturowa, kultywowania oraz promocji miejsc związanych z historią i kulturą Warszawy. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu muszą być związane z podaną tematyką. Wykonywane zadania mają służyć rozwijaniu zainteresowań wśród uczniów dziedzictwem kulturowym, a równocześnie podnoszeniu kompetencji językowych. Wartością dodaną jest podnoszenie jakości pracy szkoły.

3. Projekt skierowany jest do uczniów klas starszych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Warszawie.

4. Projekt przewiduje wymianę uczniów z 2 krajów partnerskich (Hiszpanii, Włoch) oraz Polski. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu oraz wykazujących się dużym zaangażowaniem w realizację projektu.

5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.

6. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki).

7. Ogólne cele projektu:

● rozwijanie kompetencji świadomości kulturowej krajów UE;

● motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z dziedziny kultury i historii;

● rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim;

● uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich;

● zaangażowanie uczniów w działania projektowe w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi;

● rozwój współpracy międzynarodowej;

● uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.

 

Włochy – Marzec 2022

Hiszpania – Kwiecień 2022

Polska – Maj 2022

 

Skip to content