W klasach 4-7 realizowany jest MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY Kreatywne prace plastyczne.
Proponowane w projekcie działania plastyczne wspierają rozwój ucznia szczególnie w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi, wyobraźni i kreatywności
oraz stanowić mogą popandemiczną arteterapię i profilaktykę zdrowia psychicznego. Powszechne stosowanie recyklingu plastycznego na zajęciach buduje nawyki i postawy proekologiczne.

Podobne posty

Skip to content