Logo projektu klasa w terenie
 
Głównym celem jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu. zachęcanie nauczycieli i uczniów do „opuszczenia” swoich sal lekcyjnych i spędzania czasu poza budynkiem szkoły. Wszystko, po to, aby promować edukację terenową – prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie, angażującą różne zmysły. 
Projekt trwa od 1 października 2023 roku do maja 2024 roku. Nauczyciel wspólnie z klasą realizuje powierzone zadania projektowe (wybieramy 5 z 10 zadań)
 
Cele projektu:
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności o otaczającym świecie,
  • rozbudzanie w podopiecznych zainteresowań historią regionu i miejsca zamieszkania,
  • kształtowanie postawy szacunku wobec innych,
  • rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie
  • nauka poprzez zabawę.
Skip to content