ABC

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo  szczegółowe informacje,
dotyczące rekrutacji uczniów do warszawskich szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA


Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl(otwiera się w nowej karcie)

Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

  • numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,
  • lub numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru (dotyczy dzieci, które nie posiadają numeru PESEL)

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 20 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) będzie możliwe do 21 marca do godz. 16.00.

Wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem) i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w  szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.


Ważne linki:

  1. Harmonogram rekrutacji
  2. Kryteria rekrutacji
  3. Zasady rekrutacji

Podobne posty

Skip to content