Zalecenia zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę dzieci przed krzywdzeniem powstały zalecenia dotyczące bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ich ochrona przed krzywdzeniem jest bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez jednostki/placówki lub w ramach innej formy działalności, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę w tym obszarze i uwzględnić proponowane zalecenia w programach, regulaminach i codziennej praktyce.

Zalecenia te mają się przyczynić do wzmocnienia działań służących tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego dzieciom środowiska. Celem zaleceń jest podniesienie świadomości personelu zajmującego się opieką, wsparciem, wychowaniem i nauką dzieci i młodzieży co do tego zagadnienia i uwrażliwienie na wszelkie nieprawidłowości związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

źródło powyższego tekstu: Zalecenia zapewniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – Wsparcie (um.warszawa.pl)

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ dostępne są pod następującym linkiem: – Zalecenia –

Podobne posty

Skip to content