Zapraszamy do udziału w Pierwszym Żoliborskim Konkursie Recytatorskim im. Joanny Kulmowej

Zapraszamy do udziału w Pierwszym Żoliborskim Konkursie Recytatorskim im. Joanny Kulmowej

Zapraszamy do udziału w Pierwszym Żoliborskim Konkursie Recytatorskim im. Joanny Kulmowej pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz.Konkurs recytatorski przeprowadzony będzie w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych A, B:
A Szkoły podstawowe: uczniowie klas 1-3, uczniowie klas 4-6
B uczniowie klas 7-8, uczniowie szkół ponadpodstawowych

Aby wziąć udział w konkursie należy:
1.Wejść na stronę: https://bpzoliborz.pl/bpzoliborz/index.php/2023/03/03/pierwszy-zoliborski-konkurs-recytatorski-im-joanny-kulmowej/

2.Zapoznać się z regulaminem, pobrać, wypełnić i przynieść kartę zgłoszenia oraz załączniki
nr 1(zgoda rodzica na udział w konkursie) i 2 (zgoda rodzica na przetwarzanie danych) do biblioteki szkolnej do 5 kwietnia 2023 roku. [Pola do wypełnienia przez nauczyciela zostawiamy niewypełnione].

3.Przed wypełnieniem karty zgłoszenia:
– uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie klas 4-6 wybierają 3 utwory Joanny Kulmowej do recytacji,
– uczniowie klas 7- 8 wybierają 3 utwory: dwa Joanny Kulmowej, jeden Wisławy Szymborskiej
Występ jednego uczestnika nie może przekraczać 10 minut.
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy oferuje pomoc w wyborze materiałów literackich twórczości Joanny Kulmowej oraz Wisławy Szymborskiej we wszystkich placówkach bibliotecznych na Żoliborzu.

4.Przynieść do szkolnej biblioteki w terminie (5.04.2023) teksty wybranych wierszy wraz z wypełnionymi dokumentami, abyśmy mogli zgłosić was do konkursu.

Przebieg konkursu:
1.Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do przesłuchań do 28 kwietnia 2023r.

2.Prezentacja 29-31 maja 2023 r. w zależności od ilości zgłoszeń. Przesłuchania eliminacyjne i konkurs właściwy odbędą się w sali Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19A. O godzinie rozpoczęcia przesłuchań organizator powiadomi uczestników drogą mailową lub telefoniczną.

3.Do prezentacji:
a) uczniowie klas 1-3 oraz klas 4 -6, wybierają 2 utwory Joanny Kulmowej,
b) uczniowie klas 7-8 wybierają 2 utwory: jeden Joanny Kulmowej, drugi Wisławy Szymborskiej,
c) Jury może poprosić o wykonanie zgłoszonego w karcie uczestnictwa całego programu przygotowanego przez uczestnika konkursu (3 utworów).

4. We wszystkich kategoriach konkursu oceniać uczestników będzie niezależne, profesjonalne Jury. Przedmiotem oceny recytującego będą:
• stopień opanowania pamięciowego tekstu;
• dykcja;
• sposób „widzenia” utworu, czyli interpretacja;
• dobór repertuaru;
• ogólne wrażenie artystyczne.

5.Laureaci przesłuchań Pierwszego Żoliborskiego Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej we wszystkich kategoriach wiekowych wezmą udział w uroczystym koncercie laureatów, który odbędzie się 17 czerwca 2023 r. w sali Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19A.

6.Uczestnicy przesłuchań konkursowych wszystkich kategorii i grup wiekowych otrzymają dyplomy uczestnictwa i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów.
Laureaci wszystkich kategorii konkursu i grup wiekowych otrzymają:
– Nagrody główne Jury konkursu I , II i III miejsce
Ponadto uczestnicy mogą otrzymać dodatkowe nagrody:
– Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
– Nagrodę Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz
– Nagrodę Dyrektora Społecznego Domu Kultury – WSM Żoliborz

Podczas eliminacji oraz konkursu właściwego a także podczas koncertu laureatów, pracownicy biblioteki będą dokumentowali wizerunek laureatów w postaci fotografii, które zostaną następnie opublikowane na stronie internetowej oraz w profilach w portalach społecznościowych Biblioteki (Facebook, Instagram). Zgoda na rozpowszechnienie wizerunków jest dobrowolna i będzie dołączona do formularza zgłoszeniowego uczestnika. Niezależnie od powyższego będzie również możliwość wyrażenia zgody podczas organizowanego wydarzenia – Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej. W tym celu Biblioteka zastosuje takie metody identyfikacji, które pozwolą w jednoznaczny sposób odróżnić osoby wyrażające zgodę uczestników, będzie zastosowanie przez na upublicznienie ich wizerunków, poprzez identyfikator: czerwony – brak zgody, zielony – wyrażona zgoda.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w podróży do krainy słów, myśli i obrazów wyobraźni polskiej poetki, Joanny Kulmowej oraz patronki Roku 2023 – Wisławy Szymborskiej.

Podobne posty

Skip to content