Szkoła Varsavianistyczna

Szkoła Varsavianistyczna

W czerwcu 2016 roku nasza szkoła otrzymała certyfikat „Varsavianistyczna szkoła”. Jest to tytuł nadawany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy tym placówkom oświatowym, które wyróżniły się:

  • upowszechnianiem wiedzy o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości;
  • promowaniem aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy;
  • integracją społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy.

W roku szkolnym 2016/17 kontynuujemy naszą działalność i ponownie chcemy uzyskać tytuł „Varsavianistyczna szkoła.” W tym celu musimy zrealizować zadania wynikające z regulaminu przyznawania certyfikatu.

Zapraszamy uczniów i ich rodziców, grono pedagogiczne i innych pracowników naszej szkoły do udziału w działaniach organizowanych przez TPW.

Zespół d/s edukacji varsavianistycznej

 

Skip to content