oppman.edu.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start / Doradztwo zawodowe

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego można składać jedynie w ośrodku pomocy społecznej zgodnego z miejscem zamieszkania ucznia.

Jednocześnie zaznaczamy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami stypendium szkolne udzielane jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej:

 • zakup podręczników (z wyjątkiem tych, które są nieodpłatnie udostępnione przez szkołę), lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
 • zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów,
 • zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

WAŻNE!!!

W TYM ROKU SZKOLNYM STYPENDIUM SZKOLNE NIE MOŻE BYĆ UDZIELANE NA:

 • zakupu pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych,
 • zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, pierników, plecaków, ministrów
 • zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,
 • zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie

https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22415-wspieramy-warszawskich-uczniow-pomoc-materialna

Wnioski można pobrać ze strony internetowej bądź u pedagoga szkolnego.

Podstawa prawna: Uchwała nr. XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta stołecznego Warszawy (wraz ze zmianą z dnia 30 lipca 2020r.)

 


Podręczniki
klasy IV-VIII
rok szk. 2019/2020

***Kliknij tutaj***


JADŁOSPIS
WRZESIEŃ
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***Ogólnopolski Program
AI Schools&Academy
***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATUSP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***