oppman.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start

Z HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 68

1961/62 Kierownikiem szkoły jest p. Ludwika Jarosińska. 1. 09. 1961.- uroczyste otwarcie siedziby SP nr 68 przy ul.Or-Ota 5. Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski sztandaru szkoły i popiersia patrona - Lucjana Szenwalda dłuta Barbary Zbrożyny.

1962/63 Powołanie drużyny harcerskiej, "sekcji biologów". Sadzenie drzew i krzewów wokół szkoły.

1963/64 Praca pod hasłem: "700-lecie Warszawy", "Budowa Warszawy". Współpraca z prof. Polny polegająca na wprowadzaniu zasad fizyki w życie. Do szkoły uczęszcza rekordowa w historii SP 68 liczba 1214 uczniów.

1964/65 Obchody 20-lecia PRL. Wdrażanie nowych metod nauczania: praca zespołowa, nauczanie problemowe. Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych.

1965/66 Funkcję kierownika szkoły obejmuje p. Stanisław Wasążnik. Uroczyste obchody 1000-lecia Państwa Polskiego. Praca pod hasłem: "Osiągnięcia Polski Ludowej", "Puszcza Kampinoska i jej martyrologia w II wojnie światowej". Współpraca ze Szkołą Podstawową w Koziej Wólce. Zorganizowanie półinternatu. Nabór uczniów do orkiestry szkolnej przez pp. Gadzałów.

1966/67 Zorganizowanie konkursu "Historia Dzielnicy Żoliborz". Opracowanie Regulaminu Ucznia. Założenie Klubu "Wiewiórka" przez koło PCK. Pierwsza wizytacja szkoły.

1967/68 Zapoczątkowanie kroniki SP 68. Konkurs "Społeczeństwo naszej dzielnicy w walce z okupantem". Udział w konkursie "Szkoła miejscem bezpiecznym dla dzieci".

1968/69 Kierownikiem szkoły jest p. Jadwiga Opalińska.

1969/70 Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje i pełni przez następne 14 lat p. Halina Florczak. Konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin W. Lenina. Tydzień PCK - konkurs pod hasłem: "Walka o życie człowieka - walką o pokój". Druga wizytacja szkoły.

1970/71 Występ drużyn harcerskich w Klubie WSM dla emerytów i mieszkańców osiedla. Zbiórka makulatury na osiedlu WSM. Wpłaty składek na konto Społecznego Funduszu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. 18.12.1970r. - nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej w związku z wydarzeniami w Gdańsku - zakaz urządzania wycieczek na ulice, do kin itp., 18. i 19. grudnia zakaz zwalniania klas do domu, zwiększenie dyscypliny.

1971/72 Zbiórka funduszy na Zamek Królewski. Apel dla klas 7. i 8. z okazji VI Zjazdu PZPR.

1972/73 Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku. Zorganizowanie międzyszkolnego zespołu muzycznego przez pp. Gadzałów.

1973/74 XX-lecie PRL- prace społeczne. Dni Kultury Młodzieży Szkolnej. Wystawa obrazująca dorobek szkoły: "Oświata, kultura 30-lecia dzielnicy". Udział w konkursie: "Polska Ludowa - moja Ojczyzna". Zdobycie pucharu przechodniego za I miejsce w czwórboju lekkoatletycznym, II miejsce w dzielnicowych biegach przełajowych, II miejsce w turnieju siatkówki dziewcząt i chłopców, I miejsce dziewcząt w dzielnicowych zawodach łyżwiarskich.

1974/75 Konkurs na plakat: "Film radziecki filmem dla wszystkich".

1975/76 Obchody XXX-lecia zwycięstwa nad faszyzmem. Uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej. Dzień Sportu Szkolnego. II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w Lekkoatletyce. II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych i czwórboju lekkoatletycznym.

1976/77 Wszyscy uczniowie objęci są akcją "szklanka mleka". Zagospodarowanie działki szkolnej - uprawa warzyw i owoców. Trzecia wizytacja szkoły. Zorganizowanie akcji "Lato w mieście". Wprowadzenie poniedziałku dniem galowym, zaś soboty dniem kolorowym. Wręczenie uczniom indywidualnych odznak za dobre wyniki w nauce i postawę społeczną: "Wzorowy Uczeń", "Zuch na 5", Srebrna Tarcza", "Złota Tarcza", "Złota Tarcza z Laurem", "Harcerski Laur Naukowy".

1977/78 Dzień 6 września ustanowiony "Świętem Szkoły- Dniem Patrona". Spotkania ze zbowidowcami. Uroczyste obchody 60. Rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Udział w Turnieju Wiedzy Obywatelskiej "Socjalizm przeobraża świat". Uroczyste obchody 100-lecia urodzin F. Dzierżyńskiego. I miejsce uczniów kl. VIIb w turnieju tenisa stołowego zorganizowanym przez "Naszą Trybunę".

1978/79 Przyznanie przez Komendę Hufca 252 WDHiZ po raz drugi tytułu "Wzorowi Czwartacy". Wprowadzenie reformy nauczania początkowego do I klasy szkoły 10-letniej. Obchody "Roku Korczakowskiego" z okazji 100. rocznicy urodzin J. Korczaka. Udział w "Pochodzie Dzieci Żoliborza" z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka. I miejsce w mistrzostwach dzielnicy w tenisie stołowym. III miejsce w Warszawie w turnieju piłki nożnej o nagrodę "Życia Warszawy".

1979/80 Realizacja haseł wynikających z programu sztafety "Moskwa 80". Obchody 35-lecia TPPR. 35-lecia wyzwolenia Warszawy, 10-lecia pracy szkolnej drużyny zuchowej.

1980/81 Kryzys harcerstwa. Brak chętnych do pracy w kole TPPR. Udział w akcji "O uśmiech dziecka". Współpraca z Klubem WSM< WSS. Konkursy: "Czy znasz swoje miasto?", "Najlepiej zagospodarowana klasa", "Młodzi spółdzielcy przyjaciółmi najmłodszych".

1981/82 Funkcjonowanie szkoły w stanie wojennym. Akcje zbiórki pieniędzy: "Pomóż powodzianom", "Schronisko dla bezdomnych zwierząt". Powstanie hymnu szkoły. Wprowadzenie wolnych sobót,. Skrócenie czasu pracy nauczycieli.

1983/84 Dyrektorem szkoły zostaje p. Barbara Żołądkiewicz. Uroczyste obchody 40-lecia Ludowego Wojska Polskiego, 300-lecia odsieczy wiedeńskiej, 100-lecia polskiego ruchu robotniczego. Konkurs "Uczeń na Medal".

1984/85 Zbiórka pieniędzy na dzieci w Etiopii. Rozwijanie "małej turystyki" w wolne soboty. Obchody Miesiąca Pamięci Narodowej - opieka nad pomnikiem przy ul. gen. Zajączka. III miejsce w zawodach sportowo- obronnych "Sprawni jak żołnierze".

1985/86 Wycieczki do zakładu patronackiego - Drukarni Kolejowej. Spotkania przy samowarze ze SP nr 194, 214 z okazji "Dni przyjaźni młodzieży polskiej i radzieckiej". Zbiórka pieniędzy na ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku. I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Żoliborz w Mini koszykówce Dziewcząt.

1986/87 Wizyta delegacji nauczycieli z ZSRR. Uczniowie klas VI w ramach praktyk uczniowskich wykonują pomoce naukowe dla klas I-III oraz szyją fartuszki dla dzieci z Domu Małego Dziecka. Spółdzielnia Uczniowska "Miś" opiekuje się Zakładem Ociemniałych w Laskach. I miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar AZS.

1987/88 Wprowadzenie zasad "Szkoły współpracy " dr P. Nomańczuka. Zorganizowanie sympozjum poświęconego naszej dzielnicy. Udział w marszobiegu do grobu J. Kusocińskiego z okazji Dnia Zwycięstwa. II miejsce dziewcząt i chłopców w rozgrywkach tenisa stołowego.

1988/89 Pomoc finansowa ofiarom trzęsienia ziemi w Armenii. Wyróżnienie w konkursie LOP "Ochrona lasu". Zajęcie II miejsca w konkursie " Bezpieczeństwo w ruchu drogowym". Festyn sportowy na terenie Klubu Sportowego "Spójnia".

1989/90 Wprowadzenie "miesięcy przedmiotowych". Organizacja "kącików regionalnych".

1990/91 W wyniku konkursu stanowisko dyrektora SP 68 obejmuje p. Elżbieta Rządkowska. Wyjazd uczniów do Stręgielka w ramach realizacji założeń "Szkoły współpracy". Prowadzenie lekcji przez asystentów przedmiotowych. Zorganizowanie sesji popularnonaukowej "Człowiek jest częścią przyrody". Powstanie "Gazety pod szkolnym dachem". Akcja roznoszenia stroików świątecznych samotnym seniorom.

1991/92 Zorganizowanie pracowni komputerowej - wprowadzenie informatyki do programu nauczania. Udział Rady Pedagogicznej w Szkole Zachowań Korporacji Trenerów Asertywności oraz ogólnopolskim sejmiku dotyczącym ludzi niepełnosprawnych. Adaptacja pomieszczeń szkolnych, przygotowania do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych.

1992/93 Powitanie pierwszego oddziału klasy integracyjnej. Zorganizowanie sesji popularnonaukowych: "Kolumb odkrywca Ameryki", "Ziemia nie należy do nas, my należymy do Ziemi", "Europejska Wspólnota Gospodarcza". Zatwierdzenie statutu szkoły.

1993/94 Przejęcie szkoły jako zakładu budżetowego przez gminę Żoliborz. Koncerty organizowane przez agencję "Artibus". Udział w konkursie Komendy Stołecznej Policji "Poznajmy się bliżej". Zbiórka pieniędzy na rzecz kalekich artystów i nieuleczalnie chorych dzieci. II miejsce w Mistrzostwach Żoliborza w Piłce Koszykowej Chłopców.

1994/95 Przejęcie szkoły przez Gminę Centrum. Zorganizowanie sesji historyczno-literackiej z okazji 50. rocznicy Powstania Warszawskiego. Udział w konkursie "AIDS dżumą XX wieku". Zorganizowanie sesji ekologicznej "Chrońmy przyrodę dla siebie i przyszłych pokoleń" oraz otwarcie wystawy "Klejnoty morza, ziemi i przestworzy". Udział w akcji "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy". Uczennica kl. Va Katarzyna Szajewska została "Szkolesiem" roku szkolnego 1994/95. Sebastian Koziejowski mistrzem Polski w szermierce.

1995/96 Wdrażanie programu "Życie i miłość" E. W. Papis. Szkoła stała się jednostką budżetową Gminy Centrum Dzielnicy Żoliborz. Udział uczniów klas starszych w antyuzależnieniowym programie NOE. Refundacja przez Radę Rodziców nagród dla trzech najlepszych absolwentów. I miejsce w Mistrzostwach Żoliborza w Piłce Siatkowej Chłopców i II miejsce dziewcząt.

1996/97 Przyznanie Srebrnych Krzyży Zasługi pp. I. Zworskiej, K. Libudzie i A. Korzeniewskiemu. Uczeń kl. 8. Dominik Olszewski laureatem Nagrody Prezydenta m. st. Warszawy przyznawanej najzdolniejszym i najwybitniejszym uczniom. Sesja Sienkiewiczowska w 150. Rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci pisarza. "Konkurs z Syrenką" dla kl. I- III. Sesja popularnonaukowa "Woda źródłem życia" z okazji Dnia Ziemi. Wizyta ks. Biskupa Piotra Jareckiego w ramach wizytacji duszpasterskiej Parafii Św. St. Kostki. Mierzenie jakości pracy szkoły zgodnie z procedurą opracowaną w ramach programu TERM-IAE

1997/98 Wyróżnienie dla kl. 2b w Artystycznym Turnieju Szkół Podstawowych Gminy Warszawa Centrum. Organizacja Spotkania Szkół Podstawowych Gminy Warszawa Centrum na III Dniu Ziemi pod hasłem "Odpady zagrożeniem środowiska".

1998/99 Jesienny festiwal piosenki i poezji dla kl. I-III. Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w ramach akcji "Zima w mieście".

1999/2000 Poranek poetycki dla kl. 8. W 55. rocznicę śmierci K. K. Baczyńskiego. Festiwal poezji i piosenek "Cztery pory roku" dla kl. I- III. 06.03.2000r- uroczystość nadania SP nr 68 imienia Artura Oppmana, ustanowienie Święta Szkoły na dzień 06. marca. "Zielona Szkoła kl. 2a w Tymiankach Buci. Szkołę opuszczają ostatni absolwenci klas 8. oraz pierwsi absolwenci klas 6.

2000/01 Wizyta uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły w Tymiankach Buciach. Święto Szkoły - konkursy wiedzy o patronie, warsztaty plastyczne, muzyczne. Finał konkursu "Poznaj swoich europejskich sąsiadów". I miejsce reprezentacji dziewcząt w koszykówce w rozgrywkach Ligi Żoliborskiej. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna w Jachrance.

2001/02 Wielka Loteria Fantowa na rzecz powodzian. Udział uczniów w obchodach Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim. 10.04.2002r. 86 uczniów klas 6. naszej szkoły przystąpiło do sprawdzianu - pierwszego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Sukcesy w Mistrzostwach Szkół Dzielnicy Żoliborz - I miejsca chłopców w koszykówce, siatkówce i w piłce nożnej. II miejsce dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym. Wizyta duszpasterska ks. biskupa Tadeusza Pikusa. Konkurs wiedzy o sporcie dla klas 4-6.

2002/03 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Rzecznik Praw Dziecka nadali SP 68 miano LIDERA INTEGRACJI za szczególne osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne w dziedzinie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zorganizowanie Pikniku Rodzinnego.


Informacje ogólne

Szkoła położona jest w centrum Starego Żoliborza. Od 1. września 2010 r. pracujemy w budynku po kapitalnym remoncie. Szkoła przystosowana jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną i zespół nowoczesnych boisk, ścieżkę zdrowia, plac zabaw oraz Zielony Ogród Nauki. Korzystają z biblioteki, centrum multimedialnego i szkolnej świetlicy czynnej od 7.00 do 17.30. W szkole codziennie jest pielęgniarka. W stołówce można zjeść śniadanie i obiad. Szkoła objęta jest monitoringiem.

W roku szkolnym 2012/2013 do naszej placówki uczęszcza 264 uczniów, którzy uczą się w 8 oddziałach integracyjnych (15-20 uczniów), 5 ogólnodostępnych (22-26 uczniów) oraz 18 dzieci w oddziale przedszkolnym.

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzy zgrany zespół wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów. W każdej klasie integracyjnej z dziećmi pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający, który czuwa nad rozwojem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Oferta edukacyjna

Kierunki naszej pracy wyznaczają: szeroko pojęta integracja, edukacja kulturalna, ekologiczna i prozdrowotna. Celem wszystkich działań podejmowanych w naszej szkole jest wszechstronny rozwój dziecka, wychowanie wrażliwych, samodzielnych, kreatywnych, odpowiedzialnych i życzliwych uczniów. Służą temu:
• program wychowawczy „Szkoła wrażliwych serc” i program profilaktyczny,
• dostosowany do umiejętności i potrzeb uczniów zestaw programów nauczania,
• praca metodami aktywnymi,
• realizacja różnorodnych projektów,
• lekcje muzealne,
• bogata i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana do uczniów o różnych zainteresowaniach,
• opieka specjalistów: pedagoga, psychologa, reedukatora, terapeuty SI, logopedy, rehabilitanta, socjoterapeuty,
• organizowanie konkursów przedmiotowych (np.: kuratoryjnych, Alfik, Kangur, Torus),
• wycieczki, zielone szkoły,
• zajęcia na basenie.


Informacje dodatkowe

Szkoła oferuje uczniom koła przedmiotowe i zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, SKS, gry i zabawy ruchowe z elementami korektywy, wychowanie komunikacyjne, wychowanie do życia w rodzinie, lekcje języka francuskiego w ramach świetlicy, reedukację, rewalidację, rehabilitację, terapię integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, biblioterapię, Koło Turystyki Regionalnej, które w soboty organizuje rajdy. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który prowadzi konkurs "Klasa na medal", organizuje m.in. walentynki, mikołajki, liczne akcje charytatywne. Uczniowie redagują "Gazetkę Szkolną". W szkolnej świetlicy prowadzone są zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, muzyczne oraz zespół tańca ludowego. Przy szkole działa w godzinach 13.30 - 17.30 świetlica socjoterapeutyczna "Gniazdo". Co roku placówka organizuje "Zimę i Lato w mieście". Rada Rodziców organizuje bale karnawałowe, Dzień Dziecka, klasowe wigilie, funduje nagrody na szkolne konkursy i dla najlepszych uczniów. Od 10 lat współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Tymiankach Buciach. W szkole działa drużyna harcerska i zuchowa. W roku szk. 2012/2013 realizujemy projekt unijny „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla klas I -III”, w ramach którego uczniowie mają zapewnione zajęcia rozwijające zainteresowania oraz wspierające rozwój.


Osiągnięcia

2003 r. - Tytuł "Lidera Integracji" nadany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Rzecznika Praw Dziecka; 2006 r. - Laureat Warszawskiego Konkursu Plastycznego "Magiczne miejsca - legendy Warszawy"; 2006/07 r. - Laureat i finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych; finalista Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego; 2007 r. - Tytuł "Lidera Profilaktyki" za realizację Programu Wychowawczego "Szkoła Wrażliwych Serc" i Szkolnego Programu Profilaktyki nadany przez OPS Żoliborz; 2007 r. - Laureat konkursu "Wiem, co jem"; 2007 r. - Laureat Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej "Witaj, majowa jutrzenko"; 2007/2008 wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie informatycznym na pokaz lub grę przygodową w środowisku Logomocja „Bohater mojej ulubionej książki”; 2008/09 r. - Finalista Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych, dwóch laureatów Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur"; 2009 r. - Tytuł "Promotor Ekologii" w X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego; 2009 r. - Tytuł "Szkoła z klimatem" za realizację opracowanego samodzielnie programu "Aktywni dla klimatu" nadany przez Fundację Nasza Ziemia; 2009 r. - Zielony Certyfikat I stopnia za realizację programu "W zielonym sercu Żoliborza; 2009/10 r. - Finalista Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych; 2010 r. - Prawo do przedłużenia znaku "Promotor Ekologii"; 2010 r. - Tytuł "Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej" za szczególny sposób pobudzania i skupiania aktywności społecznej mieszkańców oraz tworzenie przez przykład i działanie aktywnego środowiska wychowawczego dla młodzieży; 2010 r. - Certyfikat "Promotor Recyklingu"; 2011 r. - Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Przedłużanie znaku „Promotor Ekologii”. Tytuł „Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej”; maj 2011 r. – Laureat Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko”. 2011/2012 – Laureat Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego TORUS, 6 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, finalista Warszawskiej Olimpiady Języka Angielskiego, laureat Miejskiego Konkursu Ekologicznego „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”, I miejsce chłopców w Mistrzostwach Dzielnicy w Piłce Siatkowej; 2012 r. – Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie informatycznym na pokaz w Logomocji, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, II miejsce w I ogólnowarszawskim konkursie plastycznym „Kaligram”; 2012 r. – Mecenas Polskiej Ekologii, Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi; 2012/2013 – laureat Kuratoryjnego Konkursu Przyrodniczego, I miejsce w dzielnicy Żoliborz w XIII Konkursie Ortograficznym „Ortografia na medal”, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik”.


Historia placówki

Od 1 września 1961 roku szkoła mieści się przy ul. Or-Ota 5 w centrum Starego Żoliborza. Pierwszy oddział integracyjny utworzono w roku szkolnym 1992/1993. W roku 2000 nadano placówce imię Artura Oppmana i ustanowiono w marcu Święto Szkoły. W latach 2005-2007 uczniowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Centrum Informacji Europejskiej i wzięli udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Dwukrotnie przyznano naszej szkole certyfikat w ramach europejskiego programu "Spring Day in Europe". W latach 2006-2008 aktywnie realizowaliśmy ogólnopolski program "Szkoła bez przemocy". Placówka od wielu lat jest zaangażowana w edukację ekologiczną. Była organizatorem III Szkolnego Dnia Ziemi 1998 pod hasłem "Odpady zagrożeniem środowiska", Tygodnia Ekologicznego w 2005 r., corocznej akcji "Godzina dla Ziemi", Kampanii Wodnej PAH 2009 r. W latach 2007-2009 realizowaliśmy przedsięwzięcia związane z realizacją programu "Zielony Certyfikat". W latach 2007-2010 realizowaliśmy zadania związane z włączeniem naszej szkoły do sieci szkół promujących zdrowie i nadaniem placówce Wojewódzkiego Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie". W 2009 r. z okazji Konwencji o Prawach Dziecka wzięliśmy udział w projekcie pod patronatem UNICEF-u "Szkoła z Prawami Dziecka". W roku szkolnym 2009/10 realizowaliśmy program selektywnej zbiórki odpadów "Sklep - wysypisko: ulica jednokierunkowa?". Agencja Narodowa Programu "Uczenie się przez całe życie" zaakceptowała udział naszej szkoły w latach 2009-2011 w realizacji międzynarodowego programu Wielostronnych Partnerstw Szkół Comenius pt. "Konsumujmy mniej tak, aby wystarczyło dla wszystkich" . W 2010 r. zorganizowaliśmy forum ekologiczne, sympozjum naukowe „Alternatywne źródła energii” oraz happening pod hasłem „Zatrzymajmy globalne ocieplenie! To globalne ostrzeżenie!”; 14 X 2011 r. uroczyście obchodziliśmy 50. lecie naszej placówki. W grudniu 2011 r. byliśmy organizatorami Dzielnicowego Dnia Dobrego Jedzenia. Patronat nad uroczystością objął Burmistrz Dzielnicy Żoliborz; W grudniu 2012 r. byliśmy organizatorami Regionalnej Ceremonii Szkoły dla Ekorozwoju. Podczas tej gali szkoła nasza otrzymała Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi. Rokrocznie bierzemy udział w akcji „Góra Grosza” i „Nakrętka”. 16 lutego 2012 r. zorganizowaliśmy Konferencję Dzielnicową „Sześciolatek w I klasie”; W latach 2010 – 2013 byliśmy współorganizatorami Żoliborskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

 


JADŁOSPIS
DRUK
ZWROTU NALEŻNOŚCI
ZA NIEWYKORZYSTANE
OBIADY

***KLIKNIJ TUTAJ***


Aktualny Plan lekcji
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***Ogólnopolski Program
AI Schools&Academy
***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATUSP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***