oppman.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start / Biblioteka / Regulamin centrum multimedialnego
Email Drukuj

Prace dzieci przygotowane w ramach Centrum Multimedialnego pt. "Karta świąteczno-wiosenna" ZOBACZ
REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO
I INFORMACYJNEGO

 


1. Z centrum mogą korzystać uczniowie klas III-VI.
2. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela.
3. Jednorazowy czas pracy przy komputerze to 30 minut.
4. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
5. Przed przystąpieniem do pracy, uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować opiekuna Centrum.
6. Do pracowni nie można wnosić własnych dyskietek, płyt CD oraz jakiegokolwiek oprogramowania. Użycie nośników pamięci (dyskietek, CD itp.) możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody opiekuna Centrum i sprawdzeniu programem antywirusowym.
7. Zabrania się jedzenia i picia w pracowni.
8. Bez porozumienia z nauczycielem, uczniowie nie mogą sami zmieniać nazw katalogów i plików oraz dokonywać porządkowania.
9. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego (znajdującego się w pracowni) do gier komputerowych jest niedozwolone.
10.Niedozwolone jest wykonywanie przez uczniów jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu oraz samowolne manipulowanie nim.
11.Nie wolno przeglądać i przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
12. Składowanie własnych i usuwanie istniejących plików na dyskach twardych jednostki jest zabronione.
13. Po zakończeniu pracy należy uporządkować swoje stanowisko komputerowe oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi.
14. Nauczyciel wchodzący z uczniami ponosi całkowitą odpowiedzialność za pracownię.
15.Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
16.Niedostosowanie się do regulaminu spowoduje zakaz korzystania z pracowni na czas określony przez opiekuna Centrum.

 


100-lecie
odzyskania niepodległości
***KLIKNIJ TUTAJ***


MEN
List do Rodziców
***KLIKNIJ TUTAJ***


Reforma oświaty
Dzielnica Żoliborz
***KLIKNIJ TUTAJ***


JADŁOSPIS
MARZEC
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wykaz podręczników
2018/2019


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***Twórcza szkoła
w Europie

***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATU
***KLIKNIJ TUTAJ***


Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy

***KLIKNIJ TUTAJ***SP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***

ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***