oppman.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start
Email Drukuj

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

logo_spz


Dnia 7.12.2006 r. Rada Pedagogiczna naszej szkoły podjęła uchwałę i zgłosiła do Kuratorium Oświaty chęć przystąpienia do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Koordynatorami programu w naszej szkole są panie Kinga Wojciechowska i Agnieszka Ścieżyńska. 

ZDROWIE - stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa i niepełnosprawności. (WHO 1947)

graf

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: 

- dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
- podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie zakłada, że społeczność szkolna wyszukuje nurtujące ją problemy, a następnie stara się je rozwiązywać. W działaniach tych uczestniczą przedstawiciele nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami. Takie podejście sprzyja demokratyzacji życia w szkole.

Diagnoza samopoczucia społeczności szkolnej
W maju 2007 r. przeprowadzono wstępną diagnozę samopoczucia społeczności szkolnej. W wyniku jej analizy stwierdzono potrzebę poprawy w zakresie:
bazy lokalowej - szczególnie boiska szkolnego i szatni,
kultury spożywania posiłków i ich jakości,
ciężaru tornistrów uczniowskich,
bezpieczeństwa na terenie szkoły i wokół niej,
relacji między wszystkimi grupami społeczności szkolnej.

W kwietniu 2008 r. przeprowadzono kolejną diagnozę społeczności szkolnej. W wyniku jej analizy stwierdzono: 
- poprawę samopoczucia z powodu wyremontowanego boiska szkolnego,
- poprawę bezpieczeństwa na terenie szkoły i wokół niej dzięki zamontowanym kamerom.

Jednocześnie zauważono potrzebę poprawy w zakresie:

- bazy lokalowej - remont łazienek i szatni,
- zagospodarowania terenu zieleni wokół szkoły,
- jakości i kultury spożywania drugiego śniadania,
- relacji między wszystkimi grupami społeczności szkolnej.

W październiku i listopadzie 2009 r. przeprowadzono diagnozę samopoczucia społeczności szkolnej. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły wypełnili ankietę "Klimat społeczny w mojej szkole".

Wnioski z przeprowadzonej ankiety:

- Wszystkie grupy społeczności szkolnej czują satysfakcję ze szkoły.
- Relacje między członkami w poszczególnych grupach są w ich odczuciu dobre.
- Niezadawalające jest podejście uczniów klas VI do nauki i zachowania na lekcjach.
- Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, zauważają przemoc i zachowania aspołeczne wśród uczniów.

Podejmowane działania w roku szkolnym 2009 /2010
Podejmowane przez szkołę działania wynikają z przeprowadzonych diagnoz.
W bieżącym roku szkolnym kontynuowaliśmy udział w kampanii "Wiem, co jem".

z1

Na tablicy informacyjnej były eksponowane zalecenia dotyczące zdrowego jedzenia.
Na stronie internetowej szkoły publikowane są jadłospisy obiadów. Zorganizowaliśmy Dzień Dobrego Jedzenia. Uczniowie klas I - III biorą udział w programie "Mamo, tato wolę wodę".

Przeprowadzono ankietę "Tu się jada jak u mamy". W oparciu o jej wyniki zorganizowano wymarzony obiad w stołówce szkolnej.

Zachęcamy dzieci do picia mleka (quizy i konkursy w świetlicy szkolnej). Bierzemy udział w programie "Mleko dla szkół, mleko dla zdrowia". Uczniowie mają możliwość wykupienia drugiego śniadania przygotowanego w szkole. Dostępna jest dla dzieci woda pitna w świetlicy i w niektórych klasach.

Bierzemy udział w kampanii "Lekki tornister". Ustawiono w szatni szafki dla każdego ucznia zakupione przez Urząd Dzielnicy Żoliborz. Przygotowano tablicę informacyjną zachęcającą do "odchudzenia" plecaków. Obecnie bierzemy udział w konkursie "Odchudzamy tornister". Klasy I - III wykonują plakaty, a klasy IV - VI animacje komputerowe.

Zaspokojona zostanie potrzeba poprawy bazy lokalowej. W bieżącym roku szkolnym odbywa się kapitalny remont budynku szkoły przy u. Or - Ota 5.

z2Poprawieniu relacji między członkami społeczności szkolnej służą organizowane w naszej szkole liczne imprezy i uroczystości, np. Festiwal Piosenki Turystycznej, Święto Niepodległości, Jasełka, Święto Szkoły.

z3Zostały przeprowadzone przez szkolnego psychologa i pedagoga zajęcia profilaktyczne dla kl. I-III "Emocje" oraz dla kl. IV-VI "Wpływ innych". Uczniowie wzięli udział w zajęciach "Szkoła z prawami dziecka". Klasy I-III przystąpiły do dzielnicowego programu "Bezpieczne życie".

Prowadzimy profilaktykę w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
Uwrażliwiamy dzieci na sprawy bezpieczeństwa. Przystąpiliśmy do programu "Szkoła bez przemocy". Braliśmy udział w kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł". Uczniowie klas IV wzięli udział w szkoleniu "Bezpieczna droga" realizowanym w ramach programu Green Way Is Good Way.


Uczniowie kl. IV uczestniczą w zajęciach wychowania komunikacyjnego.

W poszczególnych klasach odbywają się spotkania ze Strażą Miejską, np. w kl. I "Bezpieczna droga", "Nie ufaj nieznajomym".

 


100-lecie
odzyskania niepodległości
***KLIKNIJ TUTAJ***


MEN
List do Rodziców
***KLIKNIJ TUTAJ***


Reforma oświaty
Dzielnica Żoliborz
***KLIKNIJ TUTAJ***


JADŁOSPIS
MAJ
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wykaz podręczników
2018/2019


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***Twórcza szkoła
w Europie

***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATU
***KLIKNIJ TUTAJ***


Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy

***KLIKNIJ TUTAJ***SP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***

ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***