Dokumenty

 1. RODO
 2. Procedury bezpieczeństwa
 3. Statut SP68
 4. Regulamin RR – załącznik nr 2
 5. Regulamin – SU załącznik nr 3
 6. Regulamin stypendium za wyniki w nauce – załącznik nr 7
 7. Aneks do Programu Wychowawczego System Doradztwa Zawodowego
 8. Koncepcja pracy szkoły
 9. Regulamin boiska
 10. Regulamin stołówki
 11. Obwody Żoliborskich Szkół – UCHWAŁA NR LI/1577/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 8 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
 12. Podanie o przyjęcie do szkoły
 13. Zasady korzystania z telefonów
 14. Procedura wydawania dokumentów
 15. Wniosek wydania legitymacji
 16. Duplikat świadectwa
 17. Duplikat legitymacji
 18. Program wychowawczo-profilaktyczny
 19. Regulamin wycieczek
 20. Deklaracja dostępności strony internetowej
 21. Wniosek o wydanie opinii o uczniu
 22. Zalecenia zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Skip to content